Sökning: "CCL5"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet CCL5.

 1. 1. On morbidity and mortality in novovirus infection

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lars Gustavsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; norovirus; mortality; lactate; viral shedding; CCL5; rectal swab;

  Sammanfattning : Norovirus causes epidemic gastroenteritis. The extent of excess mortality related to norovirus infections is not established and factors that influence the duration of viral shedding have not been determined. LÄS MER

 2. 2. Mast cells in Hodgkin lymphoma or 'What's a nice cell like you doing in a tumour like this?'

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Fischer; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pathology; Hodgkin lymphoma; mast cells; CD30; CD30L; IL-9; CCL5; atopic dermatitis; psoriasis; IL-8; Patologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Patologi;

  Sammanfattning : Mast cell (MC) accumulation around tumours is an old observation gaining new relevance due to the multifaceted nature of MCs and their many roles in immunity, beyond allergy. Knowledge about tumour specific recruitment of, and interactions with, MCs is needed to unravel the function of their presence. LÄS MER

 3. 3. Rac1 signaling regulates platelet-dependent inflammation abdominal sepsis

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Rundk Hwaiz; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; abdominal sepsis; Rac1; platelet; neutrophil; chemokine; inflammation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sepsis, blodförgiftning är en systemisk inflammatorisk reaktion syndrom vid en lokal eller systemisk infektion som leder till överproduktion av proinflammatoriska cytokiner och det ultimata misslyckandet av flera organsystem. Sepsis är ett potentiellt allvarligt och komplicerat kliniskt syndrom samt är en av de vanligaste orsakerna till döden på intensivvårdsavdelningar. LÄS MER

 4. 4. The Role of Chemokines in Mast Cell Migration

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Juremalm; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pathology; Mast cells; chemotaxis; calcium flux; chemokines and chemokine receptors; Patologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Patologi; Pathology; patologi;

  Sammanfattning : Mast cells are very potent multifunctional effector cells of the immune system normally distributed throughout connective tissues. An accumulation of mast cells has been described in several pathological conditions such as allergic- and autoimmune inflammations and in certain tumours. LÄS MER

 5. 5. Mast Cell Migration in Inflammatory Diseases

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niclas Olsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pathology; Mast cells; chemotaxis; inflammation; Patologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Patologi;

  Sammanfattning : Mast cells (MCs) are forceful multifunctional effector cells of the immune system. MCs are normally distributed throughout connective and mucosal tissues, but in several pathological conditions accumulation of MCs occur. LÄS MER