Sökning: "Axel Höjer"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Axel Höjer.

 1. 1. Afhandling om de wäxter, som i Bibelen omtalas. Femte delen. Med Medicinska facultetens gunstiga tilstånd under ... C. P. Thunbergs inseende utgifven af Axel Höjer af Uplands landskap och til granskning framstäld uti Botan. lectionssalen d. 4 junii 1828

  Författare :Carl Peter Thunberg; Axel Höjer; Carl Peter Thunberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Myologiska dissectioner eller afhandling om musklerne i menniskokroppen ... under inseende af Henr. Wilh. Romanson ... för medicinska graden till offentelig granskning utgifne af Axel Höjer af Upl. nat. På medicinska lärosalen den 1 juni 1833 p. v. t., XI st

  Författare :Henrik Wilhelm Romanson; J. Axel Höjer; Henrik Wilhelm Romanson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den gränslösa hälsan : Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen

  Författare :Annika Berg; Karin Johannisson; Jenny Beckman; Roger Qvarsell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; public health; mother and child healthcare; social medicine; family policy; healthcare administration; international health; development aid; family planning; population; policy transfer; governmentality; gender; expertise; Sweden; India; Travancore-Cochin; Kerala; Ghana; World Health Organization; Signe Höjer; Axel Höjer; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mutual life project of Signe (1896-1988) and Axel Höjer (1890-1974), a married couple who were key actors in the construction of the Swedish welfare state. It emphasises the ways in which they went about asserting a special public health expertise in different contexts. LÄS MER

 4. 4. Single-Electron Tunneling Spectroscopy in Magnetic Nanoparticles and Molecular Magnets

  Författare :Lukasz Michalak; Fasta tillståndets fysik; []
  Nyckelord :master equation; magnetic nanoparticles; spin accumulation; molecular magnets; TMR; tunneling magnetoresistance; F-SET; ferromagnetic single-electron transistor; single-electron tunneling; nanomagnetism; spintronics; Coulomb blockade;

  Sammanfattning : This thesis deals with single-electron tunneling in transistor-like devices in which the central electrode is either a metal nanoparticle (possibly ferromagnetic) or a molecular magnet. The investigated systems split into two different categories, depending on the size of the central island. LÄS MER