Sökning: "policy process"

Visar resultat 1 - 5 av 1010 avhandlingar innehållade orden policy process.

 1. 1. Kulturpolitik : Formeringen av en modern kategori

  Författare :My Klockar Linder; Peter Josephson; Torbjörn Gustafsson Chorell; Johan Östling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :cultural policy; formation process; historical category; assemblage; history of the present; historicise; governmentality; history of language usage; knowledge production; the Culture Council; Sweden; 1900s; kulturpolitik; kategoriformering; historisk kategori; ansamlingsarbete; historisera; governmentality; språkbruk; kunskapsproduktion; utredningen Kulturrådet; Sverige; 1900-tal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the formation of Swedish cultural policy in the twentieth century and the emergence of a modern concept of cultural policy. The aim is to historicise this concept by opening up the process through which it was established. LÄS MER

 2. 2. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Decentralization and National Health Policy Implementation in Uganda - a Problematic Process

  Författare :Anders Jeppsson; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Public health; Uganda.; policy diffusion; policy translation; policy implementation; decentralization; health care systems; primary health care; health sector reform; Ministry of health; health policy; Folkhälsa; epidemiologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : The Ugandan Government has aimed at creating a needs-based and cost-effective health care system. The means to carry out this aim have been 1) a decentralization of the health sector in order to increase lower-level responsibility, accountability, and participation, and 2) a strong national policy formulation capacity, facilitating needs assessment and cost-effective prioritization. LÄS MER

 4. 4. Locating Wind Power Policy : The Mechanics of Policy Subsystem Interactions

  Författare :David Newell; Simon Matti; Sverker Jagers; Charlotta Charlotta; Erik Hysing; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; policy analysis; policy implementation; advocacy coalition framework; network management; wind power; renewable energy; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the drivers behind political decision-making and the policy outcomes resulting from political decisions. It is proposed that in policy processes where political decisions are made at multiple levels or across multiple policy subsystems, policy outcomes can be understood in terms of the mechanisms (i.e. LÄS MER

 5. 5. Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan : ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997 - 2001

  Författare :Birgitta Rydén; Sten Berglund; Jan Olsson; Björn von Sydow; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public policy; policy process; implementation; top-down; symbolic policy; hypothetical plicy; just in case policy; contextual factors; swedish defence policy; security policy; capability of adaption; statskunskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER