Sökning: "Per Frankelius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per Frankelius.

  1. 1. Företagande över tid : Kontextuellt perspektiv och visuellt beskrivningsspråk

    Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

    Författare :Per Frankelius; Högskolan i Jönköping.; [1999]
    Nyckelord :Undertaking; Process; Change; Kabi; Pharmaceutical industry; DNA technology; Business intelligence; marketing; Technological innovation; Human growth hormone;

    Sammanfattning : This study deals with enterprise, i.e. processes driven by individuals in collaboration with others in an ever-changing world. Since Adam Smith´s "Wealth of Nations," theories in the economic science have been developed and refined. LÄS MER