Sökning: "legal methodology"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden legal methodology.

 1. 1. Jura Novit Curia : En rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Adam Croon; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law in force; “geltendes Recht”; legal dogmatics; jura novit curia; legal certainty; legal knowledge; codification; legal education; customary law; courts; litigation; private law; state interest; Legal History; rättshistoria;

  Sammanfattning : Under Swedish law, the courts must clearly, independently of the parties’ legal arguments, both define and resolve any legal questions raised in the case in accordance with the applicable law. This is the general meaning of the principle, jura novit curia, a principle common to most European jurisdictions. LÄS MER

 2. 2. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER

 3. 3. Understanding quality improvement in care: The case of public care procurement and process mining

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Sara Dahlin; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; methodology; process mining; cancer care; public care procurement; elderly care; Quality improvement; care pathways; context;

  Sammanfattning : Healthcare is facing challenges of increased cost and complexity originating from factors such as new technology and diversified treatments, increased life expectancy, an ageing population, and multi-comorbidity, making the need for Quality Improvement (QI) in care highly relevant. This is, however, easier said than done, considering that healthcare is complex, dynamic, ad-hoc, and multidisciplinary. LÄS MER

 4. 4. Räkna med den ekonomiska brottsligheten : Om det kvantitativa studiet av ekonomisk brottslighet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen

  Författare :Martin Bergqvist; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic crime; white collar crime; consumer victimization; consumer detriment; consumer fraud; methodology; statistics; count; measure; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : Since the 1970´s economic crime has been a debated issue in Sweden. Lack of reliable statistical information has been put forth as a serious problem in this debate.The aim of this thesis is to examine the possibilities of improving quantitative knowledge regarding the prevalence and structure of economic crime in Sweden. LÄS MER

 5. 5. The significance of the default A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Aðalheiður Jóhannsdóttir; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental law; international law; international biodiversity law; environmental law methodology; the default of law; LAW JURISPRUDENCE Other law Environmental law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Miljörätt;

  Sammanfattning : The legal operationalisation of ecological sustainability concerns all levels of legal control. The ensuring of full biodiversity is an indispensible component of ecological sustainability. At the same time, biodiversity losses continue to be a serious problem in many regions of the world. LÄS MER