Sökning: "legal argumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden legal argumentation.

 1. 1. Justitia et Prudentia. Rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

  Författare :Elsa Trolle Önnerfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law of will and testament; law of succession; property law; early modern Sweden; appeal court; legal formation; legal practice; Legal history; legal argumentation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ordet ”testamente” omnämndes för första gången i svenska sammanhang vid mitten av 1100-talet. Under medeltiden användes testamentet huvudsakligen för gåvor till kyrkan, men under 1600-talet förändrades synen på testamentet. LÄS MER

 2. 2. Substance over form : en redovisningsrättslig studie

  Detta är en avhandling från Jure förlag AB

  Författare :Kjell Johansson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; substance over form; economic substance; economic reality; legal form; legal reality; accounting law; Substance over form; Economic substance; Economic reality; Form; Legal form; Legal reality; Fair presentation; Accounting law;

  Sammanfattning : This thesis deals with substance over form and economic reality in accounting law. An extensive study is made of the International Financial Reporting Standards (IFRS) regarding accounting for inventories, property plant and equipment, investment property, intangible assets, construction contracts, finance and operating leases and some issues regarding consolidated financial statements, business combinations and consolidation of Special Purpose Entities (SPE). LÄS MER

 3. 3. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER

 4. 4. Sociala utredningar om barn : en rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :Eva Friis; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; national insurance; Social problems and welfare; coercive measures; argumentation; compulsory care; case documents; rhetoric; social welfare legislation; social work; social investigations; social välfärd; socialförsäkring; Social law; Socialrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar sociala utredningar om barn. Avhandlingens övergripande syfte är att ur ett kritiskt perspektiv analysera och diskutera hur de rättsligt givna handlingsdirektiven för utredningsförfarandet och det därmed integrerade stöd- och behandlingsarbetet tillämpas i socialtjänstens faktiska utredningsverksamhet, i förhållande till föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Armed intervention, pursuing legitimacy and the pragmatic use of legal argument

  Detta är en avhandling från Raoul Wallenberg Institute of Human Rights

  Författare :Olof Beckman; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; armed intervention; international law; United Nations; public international law; state practise; self-defense; legal argument; human rights; Folkrätt;

  Sammanfattning : This study examines how States use legal arguments in cases of armed intervention and how this usage can influence the development of international law. The objective is to contribute to the understanding of the law on armed intervention by conducting a study of how States actually use legal arguments to justify or condemn armed interventions in actual cases. LÄS MER