Sökning: "similarity"

Visar resultat 1 - 5 av 581 avhandlingar innehållade ordet similarity.

 1. 1. Geometric Models of Similarity

  Detta är en avhandling från Department of Computer Science, Lund University

  Författare :Mikael Johannesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; symmetry; similarity; separable dimensions; prominence; multidimensional scaling; Minkowski metric; machine learning; integral dimensions; familiarity; geometric models; distance metric; asymmetry; conceptual spaces; Computer science; numerical analysis; systems; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll; Geometry; algebraic topology; Geometri; algebraisk topologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Även om vi kanske inte tänker på det så ofta så är vår förmåga att bedöma likhet av stor vikt, inte minst då det gäller begreppsbildning och generalisering. Denna avhandling handlar om likhet, speciellt geometriska modeller av likhet. LÄS MER

 2. 2. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER

 3. 3. Similarity-based processes in human multiple-cue judgment evidence from brain imaging and cognitive modelling

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Sara Stillesjö; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; multiple-cue judgment; similarity-based; rule-based; exemplar-based model; fMRI; cognitive modelling;

  Sammanfattning : Background: We often make judgments that require the consideration of several sources of information. For example, a teacher that grades a student´s exam question often integrates multiple sources of information (cues: details provided in the answer) into a single criterion dimension (the grade). LÄS MER

 4. 4. Essays in Public Finance and Behavioral Economics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Arnaldur Stefánsson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Frisch elasticity of labor supply; identification; elasticity heterogeneity; tax compliance; loss aversion; prospect theory; benefit take-up; similarity; distributive justice; moral decision-making; ambiguity attitudes; framing; consistency of choice; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Essay I: I study how individuals adjust their labor supply in response to a year with tax free income. Due to a transformation from a retroactive to a pay-as-you-earn tax system, income earned on the Icelandic labor market in 1987 was never taxed. LÄS MER

 5. 5. Fuzzy similarity-based image processing

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Gustav Tolt; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Image analysis; Bildanalys; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Industriell mätteknik; Industrial Measurement Technology;

  Sammanfattning : Computer vision problems require low-level operations, e.g. noise reduction and edge detection, as well as high-level operations, e.g. LÄS MER