Sökning: "stare decisis"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden stare decisis.

 1. 1. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation is a study on analogy-based arguments in law. Its overarching aim is to clarify reasoning by analogy in law. A model is proposed for analyzing and assessing arguments from analogy in law. LÄS MER

 2. 2. FN:s säkerhetsråd i rättens tjänst – en studie av säkerhetsrådets ingripande under kap. VII i FN-stadgan för rätten till demokrati

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Katinka Svanberg; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Security Council; UN; Democracy; peoples right to self-determination; Säkerhetsrådet; demokrati; folkens rätt till självbestämmande; FN; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : The hypothesis of the present study is that the UN Security Council has a “quasi-judicial” capacity and is also able to function as a legislator. It is submitted that those roles are immanent in the Council’s mandate according to the UN Charter. LÄS MER