Sökning: "comparative similarity"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden comparative similarity.

 1. 1. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER

 2. 2. Är det detta som kallas postmodernism? : En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Victor Malm; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-05-08]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Postmodernism; Postmodernitet; Katarina Frostenson; Stig Larsson; Poesi;

  Sammanfattning : During the 1980s the word ’postmodernism’ was inserted into the dicourse of Swedish literature in a curious way. Even though both writers and critics found the word bewildering – or deemed it a buzzword devoid of meaning – it sparked fierce debates. LÄS MER

 3. 3. Versform & ikonicitet : Med exempel från svensk modernistisk lyrik

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :JIMMIE SVENSSON; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09-02]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ikoniciet; Peirce; 1900-talslyrik; Versifikation; bildspråk; Intertextualitet; Metapoesi; Emotionalitet;

  Sammanfattning : This thesis revisits and explores the relationship between verse and meaning by means of the notion of iconicity, i.e., as signs primarily based on similarity. LÄS MER

 4. 4. Novel resources enabling comparative regulomics in forest tree species

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :David Sundell; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Comparative genomics; Web resource; Wood development; RNA-Seq; Forestry; Lignocellulose; Regulomics; High-spatial resolution; Populus tremula; Picea abies; Orthology.; biology; biologi; molekylär bioteknik inst f nat vet biokemi ; Molecular Biotechnology;

  Sammanfattning : Lignocellulosic plants are the most abundant source of terrestrial biomass and are one of the potential sources of renewable energy that can replace the use of fossil fuels. For a country such as Sweden, where the forest industry accounts for 10% of the total export, there would be large economical benefits associated with increased biomass yield. LÄS MER

 5. 5. Statistical Segmentation and Registration of Medical Ultrasound Data

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Mattias Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Registration; Segmentation; Feature descriptor; Statistical image and signal processing; Medical ultrasound; Variational methods; Mixture model; Bayesian; Markov Chain Monte Carlo; Similarity measur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta kommer i kontakt med medicinskt ultraljud under sina liv, t.ex vid foster- eller hjärtdiagnostik. Det vanliga intrycket av ultraljud är en grynig bild eller film som kan framstå som svårtolkad för en lekman. LÄS MER