Sökning: "closure rule"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden closure rule.

 1. 1. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER

 2. 2. Diagnosis of interatrial shunts and the influence of patent foramen ovale on oxygen desaturation in obstructive sleep apnea

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :Magnus C Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patent foramen ovale; atrial septal defect; obstructive sleep apnea; contrast transesophageal echocardiography; percutaneous closure;

  Sammanfattning : Patent foramen ovale (PFO) is found in 27% of the population and although mostly asymptomatic, PFO has been associated with e.g. cryptogenic stroke and, rarely, also with oxygen desaturation. PFO and atrial septal defects may nowadays be closed percutaneously without open heart surgery. LÄS MER

 3. 3. Development and evaluation of a computerised decision support system for use in pre-hospital care

  Detta är en avhandling från Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ : School of Health Sciences

  Författare :Magnus Hagiwara; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Borås.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prehospital care; patient assessment; clinical judgment; decision making; patient safety; human error; decision support; Prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to develop and evaluate a Computerised Decision Support System (CDSS) for use in pre-hospital care.The thesis was guided by a theoretical framework for developing and evaluating a complex intervention. The four studies used different designs and methods. LÄS MER

 4. 4. Strong Partial Clones and the Complexity of Constraint Satisfaction Problems Limitations and Applications

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Victor Lagerkvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In this thesis we study the worst-case time complexity of the constraint satisfaction problem parameterized by a constraint language (CSP(S)), which is the problem of determining whether a conjunctive formula over S has a model. To study the complexity of CSP(S) we borrow methods from universal algebra. LÄS MER

 5. 5. Greenland's future narratives of natural resource development in the 1900s until the 1960s

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Janina Priebe; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Greenland; modernization; 20th-century history; colonial history; narrative; history of science and ideas; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This doctoral thesis identifies and analyzes narratives of Greenland's future that emerged in the context of developing and modernizing the dependency's natural resources industries in the 1900s until the 1960s. After almost two centuries of Danish colonial rule, the turn of the 20th century witnessed a profound change in Greenland's governance. LÄS MER