Sökning: "juridisk metod"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden juridisk metod.

 1. 1. A ‘More Economic Approach’ to WTO Law’s Relevant Market Definition, Trade Harm, and Quantification of Trade Effects and Countermeasures : A Normative Law and Economics Comparison with EU Competition Law

  Författare :Marios C. Iacovides; Torbjörn Andersson; Maria Bergström; Freya Baetens; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; EU competition law; WTO law; public international law; antitrust; merger appraisal; dispute settlement; world trade; law and economics; comparative law; effects-based approach; theories of harm; definition of the relevant market; damages; fines; quantification; discrimination; less favourable treatment; national treatment; MFN treatment; GATT; GATS; TBT Agreement; SPS Agreement; SCM Agreement; Anti-Dumping Agreement; subsidies; anti-dumping; countervailing duties; Europarätt; European Integration Law; Public International Law; Folkrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : Having recently registered the 500th dispute at its docket, the WTO dispute settlement system is as prolific and relevant as ever. By almost any measure, it is a great success; it has contributed to bolstering the WTO’s legitimacy, increased the judicialisation of WTO Members’ trade relations, and promoted the scientification of public international law. LÄS MER

 2. 2. 14C Produced by Nuclear Power Reactors - Generation and Characterization of Gaseous, Liquid and Solid Waste

  Författare :Åsa Magnusson; Kärnfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; waste disposal; spent ion-exchange resins; mass balance assessment; Nuclear physics; environmental impact; Fysicumarkivet A:2007:Magnusson; nuclear power plant; Kärnfysik; Carbon-14;

  Sammanfattning : This thesis presents the results from studies on carbon-14 produced by nuclear power reactors. Radioactive 14C enters the carbon cycle and can be taken up by humans, where it will constitute a potential health hazard. LÄS MER

 3. 3. Fastighetens gränser

  Författare :Kristin Land; Former name: Kristin Karlsson; Fastighetsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Lantmäteriverket har uttryckt en vision om koordinatbestämda fastighetsgränser, med avsikt att skapa en i gränshänseende korrekt digital registerkarta. Ett förverkligande av visionen skulle kräva en förändring av gällande rätt, eftersom dagens gränssystem bygger på principen att gränsmärken på marken gäller framför andra uppgifter om gränsers sträckning. LÄS MER

 4. 4. Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män : En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön

  Författare :Lena Svenaeus; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättssociologi; Kollektivavtal; Löneskillnader mellan kvinnor och män; Lika lön för likvärdigt arbete; Intervenerande normer; Arbetsmarknadens parters värderingar; Marknadskrafter; Collective agreements; Equal pay for work of equal value; Gender pay gap; Intervening norms; Market forces; Social partners;

  Sammanfattning : This dissertation, entitled “The Art of Preserving the Gender Pay Gap,” is a study in the sociology of law. It examines the obstructions to the principle of equal pay that persist in the face of international conventions and EU legislation that have mandated changes to legislation and collective bargaining agreements. LÄS MER

 5. 5. “It was like I had to fit into a category” : people with trans experiences navigating access to trans-specific healthcare and health

  Författare :Ida Linander; Lisa Harryson; Isabel Goicolea; Anne Hammarström; Erika Alm; Jan Wickman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Transgender; Gender dysphoria; Qualitative; Access to healthcare; Health inequalities; Affective labour; Trans studies; Queer phenomenology; Foucault; Governmentality; Sex reassignment; folkhälsa; Public health; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Background: Trans issues have received increased attention over the last couple of years and important changes have been made in the legislation relating to gender reassignment and in trans-specific healthcare practices. At the same time, many people with trans experiences report poor mental health, bad experiences when encountering the healthcare and a tendency to postpone seeking care due to being badly treated. LÄS MER