Sökning: "Reasoning by analogy"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Reasoning by analogy.

 1. 1. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER

 2. 2. Analogical reasoning in science education - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jesper Haglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Sammanfattning : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. LÄS MER

 3. 3. Representation learning for natural language

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Olof Mogren; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; artificial neural networks; artificial intelligence; natural language processing; deep learning; machine learning; summarization; representation learning;

  Sammanfattning : Artificial neural networks have obtained astonishing results in a diverse number of tasks. One of the reasons for the success is their ability to learn the whole task at once (endto-end learning), including the representations for data. LÄS MER

 4. 4. On the Formal Modeling of Games of Language and Adversarial Argumentation A Logic-Based Artificial Intelligence Approach

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Jenny S. Z. Eriksson Lundström; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Argumentation is a highly dynamical and dialectical process drawing on human cognition. Successful argumentation is ubiquitous to human interaction. LÄS MER

 5. 5. Generative learning management - a dual-role model for creativity in organizations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Peter Österberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Generative learning management; leadership style; goal-setting; decentralization; creativity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen var att utveckla en modell för ledarskap som påverkar målorienterad social kreativitet i organisationer. Modellen, på engelska benämnd Generative learning management, har två dimensioner: målstyrning genom tilldelning och decentralisering av beslutsrätten över strategiutveckling för att nå målen i analogi med parallell distribution. LÄS MER