Sökning: "analogy"

Visar resultat 1 - 5 av 157 avhandlingar innehållade ordet analogy.

 1. 1. Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

  Detta är en avhandling från Faculty of Law, Lund university

  Författare :David Reidhav; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. LÄS MER

 2. 2. Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Nya Doxa

  Författare :David Dunér; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Christopher Polhem; Charles XII; hydrodynamics; technology; optics; acoustics; mechanics; space; theology; number systems; neurology; iatromechanics; body and soul; infinity; mineralogy; cosmology; matter theory; perception; analogy; metaphors; cognition; 18th century Swedish history; philosophy of science; philosophy of religion; mechanical philosophy; philosophy; geometry; mathematics; history of science; Emanuel Swedenborg 1688–1772 ; natural philosophy; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledningen syftar till att ge en översikt över Swedenborgs levnadslopp och ge en viss orientering i litteraturen kring honom. Det visar sig att det saknas en grundlig idéhistorisk studie över hans tidiga mekanistiska naturfilosofi. LÄS MER

 3. 3. Person, relation och Gud: Konstruktionen av ett relationellt personbegrepp i nutida trinitarisk teologi

  Detta är en avhandling från Bo Sandahl, Bjerehov 9 B, S- 23734 Bjärred, Sweden

  Författare :Bo Sandahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; face; analogy; ontology; individualism; individual; Personalism; self; subjectivity; subject; Trinitarian Theology; Trinity; God; Person; relationality; relation; and the other .; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Första delen: Kontextualisering av trinitariska personbegrepp Kapitel ett: Inledning Avhandling analyserar och diskuterar konstruktionen av ett relationellt personbegrepp i nutida trinitarisk teologi. Det större sammanhanget för avhandlingens tema är den nutida filosofins och teologins fokusering på relationaliteten och ’den andre’. LÄS MER

 4. 4. The analogy as a management tool

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Economics - Business studies; Ekonomi - Företagsekonomi; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : This thesis consists of two volumes. Part One is entitled: The analogy as a decision model: a study of management team members in two consulting firms (1995:31L, ISSN: 0280-8242, ISRN: HLU-TH-L-1995/31-L--SE). Part Two deals additionally with the question addressed in Part One and provides the overall analysis and conclusions. LÄS MER

 5. 5. The analogy as a decision model : a study of management team members in two consulting firms

  Detta är en avhandling från Luleå : Högskolan i Luleå

  Författare :Anders Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Economics - Business studies; Ekonomi - Företagsekonomi; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : Decision making is often characterized as the trading-off between means and ends, facilitating a "rational choice". One central argument of this thesis is that the rational actor metaphor is over-emphasized in management theory. LÄS MER