Sökning: "language proficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 79 avhandlingar innehållade orden language proficiency.

 1. 1. Samiska skolbarns samiska en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Detta är en avhandling från Umeå : : Umeå universitet

  Författare :Mikael Svonni; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 2. 2. Age differences in first language attrition : A maturational constraints perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Emanuel Bylund; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism; first language attrition; age differences; maturational constraints; critical period; language acquisition; bilingualism; international adoptees; conceptual proficiency; language aptitude;

  Sammanfattning : This thesis investigates age-related differences in first language (L1) attrition in a second language (L2) setting. The thesis is based on four individual studies. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkighet hos döva skolelever Processbarhet i svenska och narrativ struktur i svenska och svenskt teckenspråk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

  Författare :Krister Schönström; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; deaf pupils; bilingualism; Processability Theory; narrative; L2 Swedish; second language; Swedish sign language; language proficiency; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; Swedish as a Second Language for the Deaf; svenska som andraspråk för döva;

  Sammanfattning : This dissertation examines the language proficiency of school-aged deaf pupils from a bilingual perspective. The first aim of the study is to investigate the Swedish L2 skills of the pupils. This includes testing the validity of the Processability Theory on deaf learners of Swedish as an L2. LÄS MER

 4. 4. Extramural English Matters Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Pia Sundqvist; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Extramural English; out-of-school learning; implicit learning; learner language; oral proficiency; oral fluency; second language acquisition; second language learning; ESL; EFL; vocabulary acquisition; assessment; speaking tests; language diary; motivation; self-efficacy; anxiety; speech; oral communication; core vocabulary; peripheral vocabulary; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : The present study examines possible effects of extramural English (EE) on oral proficiency (OP) and vocabulary (VOC). The study is based on data collected from Swedish learners of ESL in grade 9 (aged 15-16; N=80; 36 boys, 44 girls) over a period of one year. LÄS MER

 5. 5. Source Language of Lexical Transfer in Multilingual Learners A Mixed Methods Approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Hannah Neuser; Maria Kuteeva; Philip Shaw; Camilla Bardel; Scott Jarvis; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; multilingualism; third language acquisition; lexical transfer; crosslinguistic influence; modal differences; proficiency; recency; exposure; psychotypology; L2 status; transferability; markedness; lexical organization; activation; lexical access; English; engelska;

  Sammanfattning : The study reported in this thesis investigates the source language of lexical transfer in multilingual learners using a mixed methods approach. Previous research has shown that the source language of crosslinguistic influence can be related to factors such as proficiency, recency/exposure, psychotypology, the L2 status, and item-specific transferability. LÄS MER