Sökning: "first language acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 75 avhandlingar innehållade orden first language acquisition.

 1. 1. Samiska skolbarns samiska en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Detta är en avhandling från Umeå : : Umeå universitet

  Författare :Mikael Svonni; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 2. 2. Age differences in first language attrition : A maturational constraints perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Emanuel Bylund; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism; first language attrition; age differences; maturational constraints; critical period; language acquisition; bilingualism; international adoptees; conceptual proficiency; language aptitude;

  Sammanfattning : This thesis investigates age-related differences in first language (L1) attrition in a second language (L2) setting. The thesis is based on four individual studies. LÄS MER

 3. 3. The Acquisition of Russian in a Language Contact Situation A Case Study of a Bilingual Child in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Natalia Ringblom; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Language acquisition; childhood bilingualism; bilingual first language acquisition; language contact; language separation; input; dominance; mother tongue; Russian; Swedish; weaker language; Sweden; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This case study investigates the acquisition of Russian in a language contact situation. It examines a simultaneous Swedish-Russian bilingual child born and raised in Sweden. Qualitative analysis is provided from age 1;4 to 8;5 focusing especially on the earliest stages (before the end of the critical period at 4;5). LÄS MER

 4. 4. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 5. 5. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. LÄS MER