Sökning: "Judy Carola Ribeck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Judy Carola Ribeck.

  1. 1. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas Step by step. A computational analysis of Swedish textbook language

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Judy Carola Ribeck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; academic language; computational linguistics; corpus linguistics; language technology; natural language processing; scientific language; subject-specific language; Swedish textbooks; quantitative stylistics;

    Sammanfattning : In this work, I present a linguistic investigation of the language of Swedish textbooks in the natural sciences, i.e., biology, physics and chemistry. The textbooks, which are used in secondary and upper secondary school, are examined with respect to traditional readability measures, e. LÄS MER