Sökning: "lärande genom ett sociokulturellt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden lärande genom ett sociokulturellt perspektiv.

 1. 1. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis : om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

  Författare :Gudrun Svedberg; Torbjörn Danell; Kerstin Munck; Tomas Kroksmark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER

 2. 2. Uthålligt lärande om värmen? : Domesticering av energiteknik i passivhus

  Författare :Charlotta Isaksson; Kajsa Ellegård; Per Gyberg; Margarethe Aune; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Domestication; everyday life; practices; learning activities; energy use households; heat comfort; space heating; passive houses; energy efficiency; Domesticering; vardagsliv; praktik; lärande; hushåll; värmekomfort energianvändning; uppvärmning; passivhus; energieffektivisering; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den vanligaste lösningen på problemet att för mycket energi används i den byggda miljön är implementering av energieffektiv teknik. Men installation av teknik räcker sällan för att nå förväntad energibesparing: det är människor som i sin vardag använder tekniken och de använder den inte alltid på det sätt som teknikutvecklarna har tänkt sig. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag lärande & IT?

  Författare :Elisabeth Lundmark; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna avhandling är ett lokalt utvecklingsarbete som rör frågan om införande av IT på skolans arena. I Sverige har kommunerna och regeringen satsat flera miljarder på att introducera IT i skolan. LÄS MER

 4. 4. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER

 5. 5. Coping with Learning through a Foreign Language in Higher Education in Rwanda

  Författare :Anne Marie Kagwesage; Ingrid Andersson; Sven Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Higher education; foreign instructional language; Rwanda; students’ learning; translanguaging; globalisation; Högre utbildning; undervisning på främmande språk; Rwanda; lärande; gränsöverskridande språkande; globalisering;

  Sammanfattning : The overarching aims of this thesis are to investigate how students in higher education in Rwanda experience learning through the medium of a foreign language, mainly English, and the strategies they employ in order to successfully complete their university studies during a period of both language and educational change. Taking a sociocultural perspective, the thesis subscribes to a qualitative research design. LÄS MER