Sökning: "värmekomfort energianvändning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden värmekomfort energianvändning.

 1. 1. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Green; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 2. 2. Uthålligt lärande om värmen? Domesticering av energiteknik i passivhus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotta Isaksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestication; everyday life; practices; learning activities; energy use households; heat comfort; space heating; passive houses; energy efficiency; Domesticering; vardagsliv; praktik; lärande; hushåll; värmekomfort energianvändning; uppvärmning; passivhus; energieffektivisering; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den vanligaste lösningen på problemet att för mycket energi används i den byggda miljön är implementering av energieffektiv teknik. Men installation av teknik räcker sällan för att nå förväntad energibesparing: det är människor som i sin vardag använder tekniken och de använder den inte alltid på det sätt som teknikutvecklarna har tänkt sig. LÄS MER