Sökning: "Kajsa Ellegård"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Kajsa Ellegård.

 1. 1. Boosting behavioral change in residential electricity consumption demand response programs and feedback

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Cajsa Bartusch; Lars Wester; Monica Odlare; Thomas Porathe; Mikael Larsson; Kajsa Ellegård; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : As part of realizing national and European climate ambitions, it is imperative to bring about increased energy efficiency and consumption flexibility in the residential sector of the Swedish power market. In addition to governmental policy instruments to this end, market-based measures play an important role in making behavioral change in domestic electricity use happen. LÄS MER

 2. 2. Livspusslet : Tid som välfärdsfaktor

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö Univerity Press

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Kajsa Ellegård; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; time; income; social networks; flexibility; work life balance; restrictions; time-rich; time-poor; time geography; working time policy in Sweden and the European Union; working time regimes; life course perspective; welfare regime; tid; pengar; sociala nätverk; flexibilitet; strategier; tidrika; tidfattiga; tidsgeografi; restriktionsanalys; arbetstidspolicy i Sverige och Europeiska Unionen; arbetstidsregimer; flexicurity; livsförloppsperspektiv; välfärdsregim; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis sheds some light on the duality between time-rich and time-poor living conditions and examines in which way this duality/polarisation paves the way for new patterns of inequality. The purpose is to explore the living conditions of two groups in society: those who are established in the labour force and who experience great demands on their efficiency and educational level and those who are unwanted and who do not have a natural place in the labour market. LÄS MER

 3. 3. Stockholm med modernismen i centrum : Cityomdaningen ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; Bo Lenntorp; Kerstin Bodström; Kajsa Ellegård; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stockholm city; Sergels Torg; modernism; urban planning; architecture; time-geography; biography; Torsten Westman; media; Dagens Nyheter; The Swedish Review of Architecture Arkitektur ; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Urban planning is intertwined with societal developments in general, especially aspects pertaining to technology, economy, and politics. Of similar fundamental importance are the values, ideals and visions that inform urban planning praxis in any particular era. LÄS MER

 4. 4. Aktiviteter för passivhus En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 5. 5. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER