Sökning: "energieffektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet energieffektivisering.

 1. 1. A methodology to assess impacts of energy efficient renovation : a Swedish case study

  Författare :Ricardo Ramirez Villegas; Ola Eriksson; Thomas Olofsson; Sofia Lidelöw; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Buildings; renovation; greenhouse gases emissions; district heating; energy efficiency; building environmental assessment tools; energy use; heating; Byggnader; renovering; växthusgasutsläpp; fjärrvärme; energieffektivisering; byggnadsmiljöprestanda verktyg; energianvändning; värme; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

  Sammanfattning : The European Union aims to reduce energy use and CO2-emissions by 40 % by the year 2030. The building sector has been identified as having a great potential to reduce emission of CO2 by increasing its energy efficiency. LÄS MER

 2. 2. A methodology to assess impacts of energy efficient renovation - A Swedish case study

  Författare :Ricardo Ramírez Villegas; Ola Eriksson; Thomas Olofsson; Sofia Lidelöw; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Buildings; renovation; greenhouse gases emissions; district heating; energy efficiency; building environmental assessment tools; energy use; heating; Byggnader; renovering; växthusgasutsläpp; fjärrvärme; energieffektivisering; byggnadsmiljöprestanda verktyg; energianvändning; värme; Reesbe företagsforskarskola; Reesbe företagsforskarskola;

  Sammanfattning : The European Union aims to reduce energy use and CO2-emissions by 40 % by the year 2030. The building sector has been identified as having a great potential to reduce emission of CO2 by increasing its energy efficiency. LÄS MER

 3. 3. Incentivising Innovation in the Swedish Construction Industry

  Författare :Jonas Anund Vogel; Per Lundqvist; Hans Lind; Jaime Arias Hurtado; Ellen Van Bueren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; resource efficiency; construction industry; building sector; innovation; agreements; common-pool resources; multifamily buildings; Sweden; contract theory; energieffektivisering; resursoptimering; byggindustrin; bostadssektorn; innovation; avtal; allmänningar; flerbostadshus; kontraktsteori; Sverige; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Almost 40 percent of global final energy use and CO2 emissions are connected to buildings and building-related activities; it is therefore important to incentivise the design and construction of resource-efficient buildings. Unfortunately, energy demand and associated emissions in the sector continue to grow. LÄS MER

 4. 4. A systematic approach for major renovation of residential buildings

  Författare :Linn Liu; Bahram Moshfegh; Patrik Rohdin; Jan Akander; Mari-Louise Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; renovation; residential buildings; listed buildings; simulation; optimization; LCC; categorization; energy efficiency measure package; indoor environment; energy targets; CO2 emission; primary energy use; energieffektivisering; renovering; bostäder; historiska byggnader; simulering; optimering; LCC; kategorisering; energieffektiviseringsåtgärdspaket; inomhusmiljö; energimål; CO2-utsläpp; primärenergianvändning;

  Sammanfattning : In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. LÄS MER

 5. 5. Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER