Sökning: "energieffektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet energieffektivisering.

 1. 1. A methodology to assess impacts of energy efficient renovation : a Swedish case study

  Författare :Ricardo Ramirez Villegas; Ola Eriksson; Thomas Olofsson; Sofia Lidelöw; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Buildings; renovation; greenhouse gases emissions; district heating; energy efficiency; building environmental assessment tools; energy use; heating; Byggnader; renovering; växthusgasutsläpp; fjärrvärme; energieffektivisering; byggnadsmiljöprestanda verktyg; energianvändning; värme; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development; Reesbe företagsforskarskola; Reesbe företagsforskarskola;

  Sammanfattning : The European Union aims to reduce energy use and CO2-emissions by 40 % by the year 2030. The building sector has been identified as having a great potential to reduce emission of CO2 by increasing its energy efficiency. LÄS MER

 2. 2. Incentivising Innovation in the Swedish Construction Industry

  Författare :Jonas Anund Vogel; Per Lundqvist; Hans Lind; Jaime Arias Hurtado; Ellen Van Bueren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; resource efficiency; construction industry; building sector; innovation; agreements; common-pool resources; multifamily buildings; Sweden; contract theory; energieffektivisering; resursoptimering; byggindustrin; bostadssektorn; innovation; avtal; allmänningar; flerbostadshus; kontraktsteori; Sverige; Energy Technology; Energiteknik;

  Sammanfattning : Almost 40 percent of global final energy use and CO2 emissions are connected to buildings and building-related activities; it is therefore important to incentivise the design and construction of resource-efficient buildings. Unfortunately, energy demand and associated emissions in the sector continue to grow. LÄS MER

 3. 3. A systematic approach for major renovation of residential buildings

  Författare :Linn Liu; Bahram Moshfegh; Patrik Rohdin; Jan Akander; Mari-Louise Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; renovation; residential buildings; listed buildings; simulation; optimization; LCC; categorization; energy efficiency measure package; indoor environment; energy targets; CO2 emission; primary energy use; energieffektivisering; renovering; bostäder; historiska byggnader; simulering; optimering; LCC; kategorisering; energieffektiviseringsåtgärdspaket; inomhusmiljö; energimål; CO2-utsläpp; primärenergianvändning;

  Sammanfattning : In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. LÄS MER

 4. 4. Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of energy conserving measures in buildings connected to a district heating system : case studies in Gävle, Sweden

  Författare :Mattias Gustafsson; Björn Karlsson; Magnus Åberg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energieffektivisering; miljonprogrammet; solceller;

  Sammanfattning : When different energy conserving measures are implemented for reducing energy use in buildings and the buildings are connected to district heating systems, it is important that an overall system analysis is made which takes into account the effects of total change of energy use due to the energy conserving measures.The method applied in this thesis uses hourly production data for the different production units in the district heating system in Gävle, Sweden. LÄS MER