Sökning: "Marie Häggström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Marie Häggström.

 1. 1. Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen

  Författare :Marie Häggström; Lisbeth Kristiansen; Kenneth Asplund; Ingegärd Fagerberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Förflyttningsprocess; grundad teori; hälso- och sjukvårdsorganisation; intensivvård; omvårdnad; patientomflyttning; säkerhetskultur; vårdkedja;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig övergripande teori. LÄS MER

 2. 2. Selection of smoothing parameters with application in causal inference

  Författare :Jenny Häggström; Xavier de Luna; Marie Wiberg; Yanyuan Ma; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Smoothing parameter selection; Nonparametric regression; Semiparametric additive model; Double smoothing; Causal inference; BMI; Divorce; Statistics; Statistik; Statistics; statistik;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to the research area concerned with selection of smoothing parameters in the framework of nonparametric and semiparametric regression. Selection of smoothing parameters is one of the most important issues in this framework and the choice can heavily influence subsequent results. LÄS MER

 3. 3. Den vakna patienten : En kvalitativ studie om intraoperativ omvårdnad

  Författare :Kerstin Brodin; Ove Hellzén; Marie Häggström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Conscious patient; intraoperative nursing; operating theatre nurse; qualitative method; surgical patient; intraoperativ omvårdnad; kirurgisk patient; kvalitativ metod; operationssjuksköterska; vaken patient;

  Sammanfattning : Inledning: Som ett resultat av utvecklingen inom anestesi och kirurgi kan allt mer komplexa operationer utföras i lokala eller regionala anestesier. Detta innebär att den kirurgiska patienten kan förbli mer eller mindre vaken genom hela den intraoperativa fasen. LÄS MER

 4. 4. Encounters with patients in forensic inpatient care : Nurses lived experiences of patient encounters and compassion in forensic inpatient care

  Författare :Lars Hammarström; Marie Häggström; Ove Hellzén; Siri Andreassen Devik; Lena Wiklund Gustin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Compassion; encounters; forensic nursing; forensic psychiatry; hermeneutics; lived experience; nurse- patientrelation; nursing; phenomenological-hermeneutics;

  Sammanfattning : Background: Forensic psychiatry is characterised by compulsory care and long hospital stays, where nurses care for patients with severe mental illness, who often have committed crimes. The main objective is to rehabilitate the patient to once again become a part of society by improving mental health and decreasing the risk of criminal relapse. LÄS MER

 5. 5. Becoming a Thai teenage parent

  Författare :Atcharawadee Sriyasak; Elisabet Häggström-Nordin; Anna-Lena Almqvist; Chaweewan Sridawruang; Marie Klingberg Allvin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to the understanding of Thai teenage parents’ experiences of becoming a parent as well as to examine healthcare providers’ reflections on their experiences of caring for teenage parents.The findings are based on three studies using mixed methods and resulting in four papers. LÄS MER