Sökning: "Erik Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Erik Bergström.

 1. 1. Dissertationem de detrimento, quod ex opinionibus neo-Platonicis accepit ecclesia Christiana, venia max. ven. facult. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. mag. Johannes C. Bergström, v. d. m. Westmannus. In audit. Gust. maj. d. XIV Junii MDCCXCIV. Horis a. m. solitis

  Författare :Erik Jonas Almquist; Johan Carlsson Bergström; Erik Jonas Almquist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Neoplatonism; Christianity; Heresy; Heresy; Neoplatonism; Christianity; Nyplatonism; Kristendom; Heresier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Supporting Information Security Management : Developing a Method for Information Classification

  Författare :Erik Bergström; Rose-Mharie Åhlfeldt; Fredrik Karlsson; Eva Söderström; Steven Furnell; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information classification; Information security management; Information security management systems; Information classification method; INF303 Informationssäkerhet; INF303 Information Security; Information Systems; Informationssystem IS ;

  Sammanfattning : In the highly digitalised world in which we live today, information and information systems have become critical assets to organisations, and hence need to be safeguarded accordingly. In order to implement and work with information security in a structured way, an Information Security Management System (ISMS) can be implemented. LÄS MER

 3. 3. Cardiovascular risk indicators in adolescents : the Umeå youth study

  Författare :Erik Bergström; Lars Åke Persson; Olle Hernell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular risk factors; adolescents; serum lipids; serum insulin; serum ferritin; anthropometry; blood pressure; physical fitness; physical activity; diet; smoking; socio-economic status;

  Sammanfattning : Atherosclerotic cardiovascular diseases (CVD), particularly coronary heart disease (CHD) and cerebrovascular disease, are today major causes of death in the industrialised parts of the world. There are evidence to suggest that the atherosclerotic process starts in childhood, implying that preventive measures should be implemented already in children and adolescents. LÄS MER

 4. 4. Den prerecenta lokalglaciationens utbredningshistoria inom Skanderna : The history of the pre-recent local glaciation in the Scandinavian mountains

  Författare :Erik Bergström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Projektorienterad marknadsföring : en studie av fem försäljningar av komplexa anläggningar

  Författare :Erik Bergström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Projektorienterad marknadsföring; Marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER