Sökning: "Erik Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Erik Bergström.

 1. 1. Dissertationem de detrimento, quod ex opinionibus neo-Platonicis accepit ecclesia Christiana, venia max. ven. facult. theol. Ups. præside ... Eric. J. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. mag. Johannes C. Bergström, v. d. m. Westmannus. In audit. Gust. maj. d. XIV Junii MDCCXCIV. Horis a. m. solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, impress. litt. viduæ direct. Johann. Edman

  Författare :Erik Jonas Almquist; Johan Carlsson Bergström; Erik Jonas Almquist; [1794]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Neoplatonism; Christianity; Heresy; Heresy; Neoplatonism; Christianity; Nyplatonism; Kristendom; Heresier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cardiovascular risk indicators in adolescents the Umeå youth study

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, impress. litt. viduæ direct. Johann. Edman

  Författare :Erik Bergström; Lars Åke Persson; Olle Hernell; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular risk factors; adolescents; serum lipids; serum insulin; serum ferritin; anthropometry; blood pressure; physical fitness; physical activity; diet; smoking; socio-economic status;

  Sammanfattning : Atherosclerotic cardiovascular diseases (CVD), particularly coronary heart disease (CHD) and cerebrovascular disease, are today major causes of death in the industrialised parts of the world. There are evidence to suggest that the atherosclerotic process starts in childhood, implying that preventive measures should be implemented already in children and adolescents. LÄS MER

 3. 3. Den prerecenta lokalglaciationens utbredningshistoria inom Skanderna : The history of the pre-recent local glaciation in the Scandinavian mountains

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Erik Bergström; [1973]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Projektorienterad marknadsföring : en studie av fem försäljningar av komplexa anläggningar

  Detta är en avhandling från Malmö : Liber Läromedel

  Författare :Erik Bergström; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projektorienterad marknadsföring; Marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Asthma and allergy in teenagers and young adults, risk-factors and T-cell regulation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Huddinge

  Författare :Sten-Erik Bergström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Asthma is one of the most common chronic diseases among teenagers and young adults. The prevalence of asthma among young adults in Sweden is approximately 7- 10%. Despite this, only a limited number of studies have focused on asthma, allergy and allergic inflammation in this age group. LÄS MER