Sökning: "primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet primärvård.

 1. 1. Gränsdragningar i Vårdens Vardag Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Réka Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 2. 2. Med risk för diabetes : Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Andersson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Medicin; Primary health care; type 2 diabetes; prediabetes; impaired glucosetolerance; symptoms; self-rated health; lived experiences; Primärvård; Typ 2 diabetes; Prediabetes; Nedsatt glukostolerans; Symtom; Självskattad hälsa; Levd erfarenhet;

  Sammanfattning : Background: Individuals with impaired glucose tolerance (IGT) have a high risk of developing both type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease. T2DM is a common chronic disease in a global perspective, and it is estimated to continue to grow, which is a serious health problem. LÄS MER

 3. 3. Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lise Bergman Nordgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Anxiety; anxiety disorders; comorbidities; individually tailored Internet-based cognitive behavioural therapy; primary care; effectiveness; cost-effectiveness; working alliance; follow-up; long-term follow-up; Ångest; ångestproblematik; komorbiditet; skräddarsydd internetförmedlad kognitiv beteendeterapi; primärvård; behandlingseffekt; kostnadseffekt; arbetsallians; uppföljning; långtidsuppföljning;

  Sammanfattning : Fear is an innate emotion and an adaptive response to provide protection from potential harm. When fear is excessive and out of proportion in relation to the confronted situation, it can lead to the development of an anxiety disorder. LÄS MER

 4. 4. Interventions to improve medication use in elderly primary care patients

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Medicinska fakulteten

  Författare :Cecilia Lenander; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; äldre; primärvård; läkemedelsgenomgångar; Tvärprofessionella team; läkemedelsrelaterade problem; potenitellt olämpliga läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. COPD in primary care exploring conditions for implementation of evidence-based interventions and eHealth

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sara Lundell; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; COPD; primary care; implementation; eHealth; qualitative; mixed methods; meta-analysis; KOL; primärvård; implementering; eHälsa; Kvalitativ; mixad metod; metaanalys; sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major public health problem. Symptoms and comorbidities associated with COPD affect the whole body. Clinical guidelines for COPD recommend pulmonary rehabilitation (PR) including exercise training and education promoting self-management strategies. LÄS MER