Sökning: "logiker"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet logiker.

 1. 1. Självpresentationernas logiker en tematisk studie av gymnasieskolors identitetsskapande på webben

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Cia Gustrén; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; self-presentations; websites; self-referential; identity-formation; thematic analysis; thematization; logics; social aspects; political aspects; fantasmatic aspects; Gymnasieskolor; självpresentationer; webbsidor; självtolkningar; identitetsskapande; identitetsformationer; logiker; sociala aspekter; politiska aspekter; fantasmatiska aspekter; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine the means of self-presentation on the websites of 18 upper secondary schools in Sweden. This empirical material may be referred to as a kind of marketing since they render a highly idealized image of schools. LÄS MER

 2. 2. Systerskapets logiker en etnologisk studie av feministiska fanzines

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Jenny Gunnarsson Payne; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Diskurs; post-marxism; feminism; genus; sociala rörelser; alternativa medier; systerskap och reflexivitet.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : This thesis coheres around the issue of collective political mobilisation within one part of the contemporary feminist movement, or more specifically, within the Swedish feminist zine community. A feminist zine, also commonly referred to as Grrrlzine or femizine, is a small non-commercial and non-professional publication, which is distributed by channels other than that of the mainstream media. LÄS MER

 3. 3. Rättfärdigade prioriteringar en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health and Welfare

  Författare :Anette Lundin; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method; Äldreomsorg; personal; logiker; förklarbarhet; professionell identitet; kvalitativ metod; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation aims at contributing to social scientific knowledge about prevailing prioritizations in eldercarepractice by looking at an economic and a caring logic, and how these logics are overlapping, contradictory or comein conflict with each other. A more concrete aim is to understand how the personnel describe their work with orfor balance between the logics and their justifications prioritizations made in the care of older persons. LÄS MER

 4. 4. Om historieämnets politiska dimension diskursiva logiker i didaktisk praktik

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Andreas Mårdh; Örebro universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History Education; History Didactics; History Wars; Classroom Practice; Political Discourse Theory; Logics; Populism;

  Sammanfattning : Today, history education is often a contested issue over which political frontiers are drawn between adversaries advocating fundamentally different visions of what constitutes a desirable curriculum and, by extension, a desirable society. At present, this dimension is in need of increased attention, considering that populist rhetoric has gained a foothold in mainstream politics and that history, as a school subject, continues to serve the purpose of constituting “the people”, often in national and ethnic terms. LÄS MER

 5. 5. Systemimplementering i praktiken : en studie av logiker i fyra projekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jimmy Tjäder; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att framgångsrikt leda implementeringar av informationssystem är en fråga om att dels skapa goda förutsättningar för lärande och dels genomföra projekt effektivt. Tidigare studier visar att det är vanligt förekommande att något eller båda dessa behov är förbisedda. LÄS MER