Sökning: "kulturradikalism"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet kulturradikalism.

 1. 1. Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag

  Författare :Kristoffer Holt; Mittuniversitetet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Expressen; presshistoria; Ivar Harrie; ideologi; offentlighetsdebatt; yttrandefrihet; kulturradikalism; humanism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Swedish tabloid; cold war; public discourse; sexuality; education; press; press history; communication history; media history; cultural radicalism; offentligt samtal; publicist; kalla kriget; efterkrigstiden; mediehistoria; kvällspress; chefredaktör; idékritik; bildning; sexualdebatt; religionsdebatt;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en pionjärstudie om publicisten Ivar Harrie (1899-1973) och hans deltagande i det offentliga samtalet under främst sin tid som chefredaktör på Expressen (1944-1960). Genom att studera de första decennierna under efterkrigstidens offentliga samtal genom att framträdande debattörs texter, belyser avhandlingen central tematik från dåtidens aktuella ideologiska, politiska och kulturella problemställningar, ur ett inifrånperspektiv: Kalla kriget, synen på sexualiteten, kristendom och humansim samt bildningsfrågan. LÄS MER

 2. 2. Råd i radion : Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Sofia Seifarth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Radio; Sweden; 20th Century history; modernization; folkhem; the people’s home; the Swedish Welfare State; cultural radicalism; public information; advice; letters; listeners; expert; social reforms; public education; social political propaganda; public opinion; Radio; Sverige; historia; 1900-tal; modernisering; folkhem; välfärdsstat; kulturradikalism; upplysning; rådgivning; brev; brevlåda; lyssnare; expert; expertis; socialpolitik; social propaganda; medborgarfostran; allmänhet; opinionsbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with two series of radio programmes where listeners’ social and personal questions were answered on the air, broadcasted between 1939 and 1968. This is the period in Swedish history which is usually called the era of the folkhem (“The people’s home”) when social reforms, cultural radicalism and social planning – modernization in the cultural, political and material senses – became a broad project and ideology. LÄS MER

 3. 3. Vita mössor under röda fanor vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Crister Skoglund; Stockholms universitet.; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Radikalism – Sverige – 1880-1940; Studenter – politisk verksamhet – historia – Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER