Publicisten Ivar Harrie : ideologi, offentlighetsdebatt och idékritik i Expressen 1944-1960

Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag

Sammanfattning: Avhandlingen är en pionjärstudie om publicisten Ivar Harrie (1899-1973) och hans deltagande i det offentliga samtalet under främst sin tid som chefredaktör på Expressen (1944-1960). Genom att studera de första decennierna under efterkrigstidens offentliga samtal genom att framträdande debattörs texter, belyser avhandlingen central tematik från dåtidens aktuella ideologiska, politiska och kulturella problemställningar, ur ett inifrånperspektiv: Kalla kriget, synen på sexualiteten, kristendom och humansim samt bildningsfrågan. Fokus har även riktats mot Harries syn på sin roll som publicist i efterkrigstiden och hans engagemang i publicistiska frågor, framför allt yttrandefriheten.Harrie var ett viktigt inslag i dåtidens offentliga samtal men hans deltagande i debatten har inte tidigare studerats i någon vetenskaplig studie. Avhandlingen bidrar på så sätt med nya perspektiv på efterkrigstidens politiska, ideologiska och kulturella historia. I studien ingår även en tillbakablick på mellankrigstidens debatt, med särskilt fokus på Harries förhållande till de totalitära ideologierna. Materialet består huvudsakligen av Harries artiklar från Expressen-tiden, men hans övriga procuktion (essäer, böcker, översättningar osv.) har också använts.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.