Sökning: "expertis"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet expertis.

 1. 1. Råd i radion : Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Sofia Seifarth; Martin Kylhammar; Patrik Lundell; Björn Horgby; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Radio; Sweden; 20th Century history; modernization; folkhem; the people’s home; the Swedish Welfare State; cultural radicalism; public information; advice; letters; listeners; expert; social reforms; public education; social political propaganda; public opinion; Radio; Sverige; historia; 1900-tal; modernisering; folkhem; välfärdsstat; kulturradikalism; upplysning; rådgivning; brev; brevlåda; lyssnare; expert; expertis; socialpolitik; social propaganda; medborgarfostran; allmänhet; opinionsbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with two series of radio programmes where listeners’ social and personal questions were answered on the air, broadcasted between 1939 and 1968. This is the period in Swedish history which is usually called the era of the folkhem (“The people’s home”) when social reforms, cultural radicalism and social planning – modernization in the cultural, political and material senses – became a broad project and ideology. LÄS MER

 2. 2. Arbetsskadeförsäkring : Politik, byråkrati och expertis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Gunilla Petersson; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Workmen s compensation; social insurance; welfare state; political discourse; bureaucratic discourse; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to study work injuries insurance as an individual insurance scheme and as part of the Swedish welfare state. Here, the question of work injuries insurance is studied at two levels, partly the political discourse within which the laws that regulate compensation for work injuries have been drawn up and partly the administrative discourse whitin which this legislation is applied. LÄS MER

 3. 3. Den offentliga ohälsan En historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968-2008

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Peter Skagius; Karin Zetterqvist Nelson; Francis Lee; Solveig Jülich; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; child psychology; child psychiatry; expertise; experts; media; actor-network theory; history of science; child studies; public debate; public sphere; history of childhood; barnpsykologi; barnpsykiatri; media; dagstidningar; föräldratidning; expertis; aktör-nätverksteori; experter; vetenskapshistoria; barnstudier; samhällsdebatt; offentlighet; barndomshistoria;

  Sammanfattning : Svenska barns och ungas psykiska ohälsa har blivit en omdiskuterad fråga i den svenska offentligheten med rapporter och studier som visat på en tilltagande ohälsa. Samtidigt har kritiska röster i media menat att den uppfattade ökningen bland annat berott på förändrade diagnostiska kriterier och normer gällande hälsa och ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Den anfrätta stammen : Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Maria Björkman; Tora Holmberg; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of science; history of eugenics; social networks; gender contract; biopolitics; biopower; masculinity; expertise; Vetenskapshistoria; eugenikhistoria; sociala nätverk; maskulinitet genus kontrakt; biopolitik; biomakt; expertis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige på områdena eugenik och steriliseringar. I denna avhandling belyses detta inflytande, som sträckte sig över närmare femtio år. LÄS MER

 5. 5. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Matilda Broman; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

  Sammanfattning : When core national interests are at stake, EU member states optimize their strategic activities on the European level in order to advance national preferences. Two cases are used in this study to shed light on such dynamics. LÄS MER