Sökning: "expertis"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade ordet expertis.

 1. 1. Råd i radion : Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Sofia Seifarth; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Radio; Sweden; 20th Century history; modernization; folkhem; the people’s home; the Swedish Welfare State; cultural radicalism; public information; advice; letters; listeners; expert; social reforms; public education; social political propaganda; public opinion; Radio; Sverige; historia; 1900-tal; modernisering; folkhem; välfärdsstat; kulturradikalism; upplysning; rådgivning; brev; brevlåda; lyssnare; expert; expertis; socialpolitik; social propaganda; medborgarfostran; allmänhet; opinionsbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with two series of radio programmes where listeners’ social and personal questions were answered on the air, broadcasted between 1939 and 1968. This is the period in Swedish history which is usually called the era of the folkhem (“The people’s home”) when social reforms, cultural radicalism and social planning – modernization in the cultural, political and material senses – became a broad project and ideology. LÄS MER

 2. 2. Arbetsskadeförsäkring : Politik, byråkrati och expertis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Gunilla Petersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Workmen s compensation; social insurance; welfare state; political discourse; bureaucratic discourse; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to study work injuries insurance as an individual insurance scheme and as part of the Swedish welfare state. Here, the question of work injuries insurance is studied at two levels, partly the political discourse within which the laws that regulate compensation for work injuries have been drawn up and partly the administrative discourse whitin which this legislation is applied. LÄS MER

 3. 3. Den anfrätta stammen : Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Maria Björkman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of science; history of eugenics; social networks; gender contract; biopolitics; biopower; masculinity; expertise; Vetenskapshistoria; eugenikhistoria; sociala nätverk; maskulinitet genus kontrakt; biopolitik; biomakt; expertis; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Zoologen Nils von Hofsten (1881-1967) var en av de mest inflytelserika personerna i Sverige på områdena eugenik och steriliseringar. I denna avhandling belyses detta inflytande, som sträckte sig över närmare femtio år. LÄS MER

 4. 4. Taking Advantage of Institutional Possibilities and Network Opportunities : Analyzing Swedish Strategic Action in EU Negotiations

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Matilda Broman; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tactics; mediation; framing; coalition-building; expertise; procedural tactics; manipulation; leadership; co-decision procedures; networks; rational institutionalism; openness; European Parliament; transparency; REACH; Sweden; Council Presidencies; negotiations; EUrationell institutionalism; EU; förhandlingar; Sverige; öppenhet; ordförandeskap; Europaparlamentet; ledarskap; expertis; medling och koalitionsbyggande;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att EU:s medlemsstater agerar mer taktiskt när starka nationella intressen står på spel. I den här studien analyseras Sveriges strategiska agerande i öppenhetsfrågan och i relation till en ny europeisk kemikalielagstiftning. LÄS MER

 5. 5. Att beräkna det goda samhället Samhällsekonomiska analyser och gränslandet expertis–politik inom transportområdet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Thoresson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Transport; society; policy and planning; Road: Economics; Road: Economics; Cost-benefit analysis; transport policy; Sweden; infrastructure; expertise; planning; co-production; boundary work; mechanical objectivity; commensuration; valuation; Value analysis; Government national ; Transport; CBA; samhällsekonomisk analys; transportpolitik; infrastruktur; planering; värdering; expertis; gränsarbete; samproduktion; mekanisk objektivitet;

  Sammanfattning : Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige har sedan 1998 varit att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Under perioden fram till 2010 har samhällsekonomiska underlag fått en allt tyngre roll i den formulerade transportpolitiken och den statliga styrningen av den långsiktiga planeringen som ett verktyg för att prioritera mellan investeringar i nya vägar och järnvägslänkar. LÄS MER