Sökning: "gene"

Visar resultat 1 - 5 av 5550 avhandlingar innehållade ordet gene.

 1. 1. Gene : on the origin, function and development of sedentary Iron Age settlement in northern Sweden

  Författare :Per H. Ramqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; sedentary; settlement; colonization; internal development; origin; development; three-aisled long-houses; house construction; room division; inter-regional structure; iron forging; bronze casting; Järnåldern;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning the sedentary settlement in central Norrland: its origins, function and development. This type of settlement appears at the start of our calendar. The material comprises an almost fully excavated farmstead from the Early Iron Age (1-600 A.D. LÄS MER

 2. 2. Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion

  Författare :Lena Edblom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Reconstruction; longhouse; Early Iron Age; Central Norrland; furnishing; room functions; fire; seat of honour; Christianisation; Icelandic sagas; Icelandic construction techniques; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : Under åren 1977–89 bedrev arkeologiska institutionen vid Umeå universitet en forskningsundersökning av en boplats från äldre järnålder på Genesmon i Själevad socken, norra Ångermanland. Under åren 1991–99 rekonstruerades delar av gården i Gene fornby, ett hundratal meter därifrån. LÄS MER

 3. 3. Collaborating and communicating in new media - wiki's, social networks and blogs : a qualitative and quantitative approach

  Författare :Gene van Heerden; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Business Economics - Business studies; Marknadsföring; Ekonomi - Företagsekonomi; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : The Web 2.0 environment has created a platform where the power and voice have shifted from organization to market. Communities, networks and the developments in information communication technologies have enabled the average consumer to become an active participant in creating and recreating value. LÄS MER

 4. 4. Contributions to Statistical Analysis of Gene Expression Data

  Författare :Anders Sjögren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DNA microarray; differential expression; gene regulation; variance stabilising transformation; permutation; reference gene; housekeeping gene; bootstrap; quality control QC ; quality assurance QA ; quality assessment; empirical Bayes; weighted moderated t-statistic; WAME; DNA microarray;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Specimen meletematis philosophici bipartiti de ingenio humano indultu amplissimi ordinis philosophici in incluto ad Salam Musarum Athenæo, moderante ... Dn. Petro Lagerlööf ... qua par est modestia edit, & publico examini submittit Johannes Gene Ol. fil. Angerm. in auditorio Gustaviano Maj. die 15. Junii Anni M. DC. XCII

  Författare :Petrus Lagerlöf; Johannes Olai Gene; Petrus Lagerlöf; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER