Sökning: "lyssnare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet lyssnare.

 1. 1. Råd i radion : Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Sofia Seifarth; Martin Kylhammar; Patrik Lundell; Björn Horgby; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Radio; Sweden; 20th Century history; modernization; folkhem; the people’s home; the Swedish Welfare State; cultural radicalism; public information; advice; letters; listeners; expert; social reforms; public education; social political propaganda; public opinion; Radio; Sverige; historia; 1900-tal; modernisering; folkhem; välfärdsstat; kulturradikalism; upplysning; rådgivning; brev; brevlåda; lyssnare; expert; expertis; socialpolitik; social propaganda; medborgarfostran; allmänhet; opinionsbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with two series of radio programmes where listeners’ social and personal questions were answered on the air, broadcasted between 1939 and 1968. This is the period in Swedish history which is usually called the era of the folkhem (“The people’s home”) when social reforms, cultural radicalism and social planning – modernization in the cultural, political and material senses – became a broad project and ideology. LÄS MER

 2. 2. Sensationella berättelser. En studie av nyheter från Angola 1987 och prinsessan Dianas död 1997 i dagstidningar, radio och tv

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marina Ghersetti; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nyhetsjournalistik; sensation; berättarstruktur; mediepublik; press; radio; tv;

  Sammanfattning : Sensationella berättelser handlar om nyheter som fått mycket och extremt mycket uppmärksamhet. Två fall av nyhetsrapportering analyseras: kidnappningen av tre svenska biståndsarbetare i Angola hösten 1987 och prinsessan Dianas död 1997. LÄS MER

 3. 3. Klassrummet som muntlig arena att bygga och etablera ethos

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Cecilia Olsson Jers; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethos; retorik; demokrati; kommunikativ kompetens; trovärdighet; argumentation; respons; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; argumentation; feedback; muntlig framställning;

  Sammanfattning : Ett grundantagande för avhandlingen Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos är att en människa som med trovärdighet vill kunna verka som en demokratisk medborgare i olika kommunikationssituationer måste besitta kommunikativ kompetens. Följaktligen hänger demokrati och kommunikativ kompetens tätt samman. LÄS MER

 4. 4. Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Cecilia Olsson-Jers; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; argumentation; upper secondary school; ethos; school subject Swedish; logos; pathos; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; feedback; oral presentations;

  Sammanfattning : The Class Room as an Oral Arena: Building and Establishing Ethos starts with the premise that every person who wants to act credibly as a democratic citizen must have a communicative competence. Democracy and communicative competence are closely linked. To communicate credibly is to communicate with ethos. LÄS MER

 5. 5. Modeling Music Studies of Music Transcription, Music Perception and Music Production

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anders Elowsson; Anders Friberg; Pawel Herman; Anders Askenfelt; Gerhard Widmer; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Music Information Retrieval; MIR; Music; Music Transcription; Music Perception; Music Production; Tempo Estimation; Beat Tracking; Polyphonic Pitch Tracking; Polyphonic Transcription; Music Speed; Music Dynamics; Long-time average spectrum; LTAS; Algorithmic Composition; Deep Layered Learning; Convolutional Neural Networks; Rhythm Tracking; Ensemble Learning; Perceptual Features; Representation Learning;

  Sammanfattning : This dissertation presents ten studies focusing on three important subfields of music information retrieval (MIR): music transcription (Part A), music perception (Part B), and music production (Part C).In Part A, systems capable of transcribing rhythm and polyphonic pitch are described. LÄS MER