Sökning: "intellectual capacity"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden intellectual capacity.

 1. 1. Postponed Plans : Prospective Memory and Intellectual Disability

  Författare :Anna Levén; Björn Lyxell; Annika Dahlgren-Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pprospective memory; intellectual disability; working memory; episodic memory; time perception; Prospektivt minne; utvecklingsstörning; arbetsminne; episodiskt minne; tidsuppfattning; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om prospektivt minne (PM) hos personer med utvecklingsstörning. PM syftar på att formulera intentioner och genomföra dessa någon gång i framtiden, antingen inom en definierad tidsram eller i samband med en specifik händelse.Frågeställningar:1. LÄS MER

 2. 2. Postural balance, physical activity and capacity among young people with intellectual disability

  Författare :Sven Blomqvist; Börje Rehn; Anita Wester; Gunnevi Sundelin; Rolf Moe-Nilssen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mental retardation; postural stability; muscle strength; balance perturbation; aerobic capacity; young adults;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate postural balance, physical activity, physical capacity and their associations in young people (16-20 years) with intellectual disability (ID), mild to moderate. The aim was also to study the reliability and concurrent validity of postural balance tests. LÄS MER

 3. 3. CLEFT LIP AND PALATE IN ADOLESCENCE IDENTIFYING VARIABLES RELATING TO PSYCHOSOCIAL CONCERNS

  Författare :Martin Persson; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; self-concept; introversion; Surgery; orthopaedics; traumatology; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; Psychiatry; psychosocial; cleft lip palate; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Public health; epidemiology; Folkhälsa; Psykologi; Psychology; epidemiologi; psychology; academic achievement; muscle strength; intellectual capacity; weight; statue;

  Sammanfattning : In study I, 55 adolescents with cleft lip and palate and 31 adolescents without cleft filled out two questionnaires: the Tennessee Self-Concept Scale to assess self-concept, and the Eysenck Personality Questionnaire Inventory to assess the degree of introversion. In studies II & III, data regarding physical characteristic and general intellectual capacity were obtained from the Swedish National Service Enrolment Register for the years 1991-97. LÄS MER

 4. 4. Tid, rum och självbestämmande : Möjligheter och hinder i vardagen för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppboende

  Författare :Mia Jormfeldt; Magnus Tideman; Pia Bülow; Cecilia Kjellman; Marta Szebehely; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autonomy; elderly; intellectual disability; daily life; group homes; interaction; time-geography;

  Sammanfattning : People with intellectual disability are living longer, which creates new demands for the support and care of this target group. Participation and autonomy at all ages, regardless of functional capacity, are cited in legislation and among the key objectives of disability policy. LÄS MER

 5. 5. Leva som andra genom ställföreträdare : en rättslig och faktisk paradox

  Författare :Therése Fridström Montoya; Anna Singer; Anna Hollander; Håkan Gustafsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; public law; legal representation; god man; förvaltare; legal subject; legal subjectivity; legal capacity; legal capability; persons with intellectual disabilities as legal subjects; social welfare-rights; law as power; normalization; Crip Theory.; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : In the past, people with intellectual disabilities have been treated as objects, rather than subjects, of law. Today, Swedish law purports to recognize that such persons have the same rights and freedoms as anyone else. LÄS MER