Sökning: "orthopaedics"

Visar resultat 1 - 5 av 416 avhandlingar innehållade ordet orthopaedics.

 1. 1. On lumbar spine stabilization

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Paul Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kirurgi; orthopaedics; traumatology; Surgery; lumbar orthosis.; external pedicular fixation; adjacent segment; intervertebral mobility; Posterolateral lumbar fusion; roentgen stereophotogrammetric analysis; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Steloperation, fusion, i ryggen introducerades på 1910-talet som behandling vid tuberkulos med engagemeng av kotpelaren och sekundära smärtor/ deformitet. Senare applicerades tekniken på ryggfrakturer, skolioser och sedan 30-talet även på patienter med lumbala smärttillstånd med degenerativa förändringar. LÄS MER

 2. 2. Enhancing material and biological properties of calcium phosphate bone substitute

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Christopher Camire; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; materialteknik; Non-metallic mineral technology; Icke-metallisk mineralteknik; Biotechnology; Bioteknik; Materiallära; Material technology; Technological sciences; Teknik; Naturvetenskap; reumatologi; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Natural science; muskelsystem; Skelett; muscle system; rheumatology locomotion; Bone Substitute; Calcium Phosphate; Skeleton; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Osteoconductivity; Silicon; Mechanical Properties; Crystallinity; Reactivity; Calorimetry; Hydroxyapatite;

  Sammanfattning : Calcium phosphate materials (CaPs) have proven biocompatible and useful in clinical situations. One CaP showing promise in the clinic is alpha phase tricalcium phosphate ([alpha]-TCP). [alpha]-TCP in powder form can be hydrated and undergoes a reaction resulting in calcium deficient hydroxyapatite (CDHA). LÄS MER

 3. 3. Legg-Calvé-Perthes´ disease. Synovitis, cartilage, remodeling

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Göran Eckerwall; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stromelysin; Sonography; Remodeling; Proteoglycan; Pressure; Osteotomy; MRI; MR imaging; Metaphysis; Legg-Calvé-Perthes; Histology; Hip; Arthrography; Child; Synovitis; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Legg-Calvé-Perthes´ disease Synovitis, cartilage, remodeling Sammanfattning på svenska av akademisk avhandling av Göran Eckerwall Legg-Calvé-Perthes´ sjukdom (LCPD) är en ovanlig höftsjukdom som drabbar barn i åldrarna 2-12 år. Vanligaste åldern för insjuknande är 5-7 år. 4/5 av de som insjuknar är pojkar. LÄS MER

 4. 4. Amputation for vascular disease. Prognostic factors for healing, long-term outcome and costs

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Magnus Eneroth; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; costs; deep foot infections; supplementary nutrition; prognostic factors; outcome; diabetes mellitus; Amputation; vascular disease; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Sverige utförs cirka 3500 benamputationer varje år. Över 90% av alla amputationer görs på grund av kärlsjukdomar, där förträngningar i blodkärlen försämrar blodflödet med vävnadsdöd och vanligen kallbrand som följd. LÄS MER

 5. 5. Fixation of the cemented acetabular component in hip arthroplasty

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Gunnar Flivik; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; reumatologi; Surgery; Skelett; muscle system; rheumatology locomotion; Skeleton; Cement pressurization; Cement penetration; Acetabulum; Cancellous bone; muskelsystem; Total hip arthroplasty; RSA;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid total höftledsartroplastik är cementering av den konstgjorda ledpannan (cupen) ett allmänt sett välfungerande koncept, men frekvensen av lossning och åtföljande omoperation är fortfarande för hög. En av de viktigaste faktorerna för långtidsöverlevnad av protesimplantat är den initialt uppnådda fixationen och stabiliteten. LÄS MER