Sökning: "episodic memory"

Visar resultat 1 - 5 av 126 avhandlingar innehållade orden episodic memory.

 1. 1. Märkt av det förflutna? Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen

  Författare :Cecilia Pettersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; memory; memory aesthetics; the Swedish novel of the 1990’s; trauma theory; memory psychology; episodic memory; traumatic memory; narrative memory; memory and fantasy; memory and identity; memory and ethics; metaphors of memory; Per Olov Enquist; Marie Hermanson; Marie Hermanson; Cilla Naumann; Niklas Rådström;

  Sammanfattning : In Western civilization memory has always attracted much interest. In the last decades, however, this interest has intensified at the same time as it has taken other expressions than before. LÄS MER

 2. 2. Bilingual memory A lifespan approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Sadegheh Moniri; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bilingual model; children; elderly; memory; control; lexical selection; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : Bilingualism and its effect on individuals have been studied within different disciplines. Although the first psychological study of bilingualism was couducted by Cattell as early as 1887, only a few studies have exclusively investigated the effect of bilingualism on memory systems’ functioning. LÄS MER

 3. 3. Autobiographical odor memory

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Johan Willander; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autobiographical odor memory; autobiographical memory; olfaction; olfactory imagery; episodic memory; age distribution; phenomenological experience; emotion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : In the present thesis, three empirical studies investigate autobiographical odor memory with regard to: (a) whole life-span age distributions, (b) phenomenological experience, (c) semantic processing, and (d) odor imagery. Study I explored potential influences of cue type (words, pictures, odors) on the retrieval of autobiographical memories. LÄS MER

 4. 4. Memory Illusions and Memory Attributions - Behavioural and Electrophysiological Data

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Mikael Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; memory illusion; false memory; misattribution; episodic memory; neurofysiologi; familiarity; recollection; source monitoring; event-related potentials; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; neuropsykologi; Neurologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Minnet är ofta korrekt, men också formbart, vilket kan leda till uppkomsten av illusoriska eller förvrängda minnen. Studiet av dessa erbjuder en intressant inblick i minnets grundläggande natur och klarlägger omständigheter som påverkar minnets grad av korrekthet. LÄS MER

 5. 5. Musculoskeletal pain, memory, and aging Cross-sectional and longitudinal findings

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för psykologi, Umeå universitet

  Författare :Stefan Söderfjell; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi; Psychology; Musculoskeletal pain; Cognitive functioning; Episodic memory; Semantic memory; Implicit memory; Cross-sectional; Longitudinal; Age; Psykologi;

  Sammanfattning : The general aim of the thesis was to investigate potential differences in memory performance between participants across the adult life span with and without self-reported musculoskeletal pain. Chronic musculoskeletal pain is a major health related problem in our society. LÄS MER