Sökning: "Magnus Tideman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Magnus Tideman.

 1. 1. Normalisering och kategorisering – om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Magnus Tideman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sysselsättning och social rättvisa : En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Jessica Arvidsson; Magnus Tideman; Stephen Widén; Carin Staland Nyman; Mattias Strandh; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sysselsättning; social rättvisa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskolan; registerstudie;

  Sammanfattning : Kunskapen om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är begränsad. Varken välfärds- eller forskarsamhället har kunskap om vilken typ av sysselsättning som före detta elever i den svenska gymnasieskolan har efter skoltiden. LÄS MER

 3. 3. Erkännande, makt och möten : En studie av inflytande och självbestämmande med LSS

  Författare :Lottie Giertz; Titti Mattsson; Verner Denvall; Magnus Tideman; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LSS; influence; self-determination; disability; recognition; power; social care; social work; Sweden; inflytande; självbestämmande; LSS; erkännande; makt; socialt arbete; personlig assistans; godmanskap; funktionsnedsättning; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is about people with serious functional impairments who receive support pursuant to the Swedish LSS – the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. LSS gives compensatory support, so that a person can enjoy the right to live a life like anyone else. LÄS MER

 4. 4. Mellan konst och terapi : Om teater för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Jens Ineland; Stefan Sjöström; Magnus Tideman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disabilities; theatre; organisational fields; institutional logics; art therapy; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In this dissertation, a qualitative research project has been conducted focusing on two theatres for persons with intellectual disabilities. The aim of the dissertation was to analyze the ideological tension between artistic practises and the institutional setting in which they are arranged. LÄS MER

 5. 5. Tid, rum och självbestämmande : Möjligheter och hinder i vardagen för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppboende

  Författare :Mia Jormfeldt; Magnus Tideman; Pia Bülow; Cecilia Kjellman; Marta Szebehely; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autonomy; elderly; intellectual disability; daily life; group homes; interaction; time-geography;

  Sammanfattning : People with intellectual disability are living longer, which creates new demands for the support and care of this target group. Participation and autonomy at all ages, regardless of functional capacity, are cited in legislation and among the key objectives of disability policy. LÄS MER