Sökning: "intellectual disability"

Visar resultat 1 - 5 av 119 avhandlingar innehållade orden intellectual disability.

 1. 1. Postponed Plans : Prospective Memory and Intellectual Disability

  Författare :Anna Levén; Björn Lyxell; Annika Dahlgren-Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pprospective memory; intellectual disability; working memory; episodic memory; time perception; Prospektivt minne; utvecklingsstörning; arbetsminne; episodiskt minne; tidsuppfattning; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om prospektivt minne (PM) hos personer med utvecklingsstörning. PM syftar på att formulera intentioner och genomföra dessa någon gång i framtiden, antingen inom en definierad tidsram eller i samband med en specifik händelse.Frågeställningar:1. LÄS MER

 2. 2. After Inclusion : Intellectual Disability as Biopolitics

  Författare :Niklas Altermark; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intellectual disability; disability studies; biopolitics; Foucault; Butler; crip theory; inclusion; inclusion exclusion;

  Sammanfattning : This dissertation examines contemporary politics targeting people with intellectual disabilities. Since this group first emerged, under labels such as ‘idiocy’ and ‘mental deficiency’, around the turn of the 20th century, its members have been seen as lacking the capacities necessary for citizenship and full societal belonging. LÄS MER

 3. 3. Assessment of participation in people with a mild intellectual disability

  Författare :Patrik Arvidsson; Mats Granlund; Mikael Thyberg; Gerd Ahlström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment; clinimetrics; ICF; intellectual disability; participation; participation restrictions; self-ratings; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis was to explore an assessment of participation according to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in people with a mild intellectual disability.Study I used secondary data and explored how participation can be assessed. LÄS MER

 4. 4. Intellectual Disability and Mental Health Problems : Evaluation of Two Clinical Assessment Instruments, Occurrence of Mental Health Problems and Psychiatric Care Utilisation

  Författare :Carina Gustafsson; Karin Sonnander; Olav M. Linaker; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; Intellectual disability; mental health problems; assessment instruments; psychometric evaluation; psychiatric care utilisation; Psykiatri; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : It has been suggested that persons with intellectual disabilities (ID) manifest the full range of mental health problems. The main purpose of this thesis is to adapt and evaluate two clinical assessment instruments and to investigate the occurrence of mental health problems as well as psychiatric care utilisation in persons with ID. LÄS MER

 5. 5. Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects

  Författare :Ida Lindblad; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mild Intellectual Disability ID ; ADHD; comorbidity; adaptive functioning; mothers with mild Intellectual Disability; ABAS-II; neglect and abuse;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe mild intellectual disability (ID) from various neurodevelopmental and neuropsychiatric perspectives in children and young adults. Paper I The objective of the first paper was to analyse coexisting neurodevelopmental disorders/problems and diagnostic concerns in a population-based group of 33 school age children with mild ID. LÄS MER