Sökning: "Mia Jormfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mia Jormfeldt.

  1. 1. Tid, rum och självbestämmande Möjligheter och hinder i vardagen för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppboende

    Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

    Författare :Mia Jormfeldt; Magnus Tideman; Pia Bülow; Cecilia Kjellman; Marta Szebehely; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autonomy; elderly; intellectual disability; daily life; group homes; interaction; time-geography;

    Sammanfattning : People with intellectual disability are living longer, which creates new demands for the support and care of this target group. Participation and autonomy at all ages, regardless of functional capacity, are cited in legislation and among the key objectives of disability policy. LÄS MER