Sökning: "Martin Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Martin Persson.

 1. 1. Theoretical study of electronic structure and optical properties of semiconductor nanostructures

  Författare :Martin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanowire superlattices; nanostructures; band structure; wavefunctions; III-V materials; optical properties; Halvledarfysik; Semiconductory physics; Fysicumarkivet A:2004:Persson; Tight-binding theory; nanocrystals; nanowires;

  Sammanfattning : In this thesis, the electronic structure and optical properties of semiconductor nanostructures are studied theoretically. Three types of nanostructures have been studied, silicon nanocrystals, free-standing III-V nanowires and free-standing GaAs/AlGaAs nanowire superlattices. LÄS MER

 2. 2. A simulation environment for visual servoing

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Martin Persson; Örebro universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. CLEFT LIP AND PALATE IN ADOLESCENCE IDENTIFYING VARIABLES RELATING TO PSYCHOSOCIAL CONCERNS

  Detta är en avhandling från Reconstructive Surgery

  Författare :Martin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; self-concept; introversion; Surgery; orthopaedics; traumatology; traumatologi; ortopedi; Kirurgi; Psychiatry; psychosocial; cleft lip palate; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Public health; epidemiology; Folkhälsa; Psykologi; Psychology; epidemiologi; psychology; academic achievement; muscle strength; intellectual capacity; weight; statue;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det kan finnas en risk för att enskilda individer med läpp-käk-gomsplalt (LKG) kan möta problem ur psykosocial synpunkt som en konsekvens av den medfödda avvikelsen. LKG är en av de vanligaste medfödda avvikelserna och sett ut den synpunkten synes det viktigt att närmre undersöka detta antagande. LÄS MER

 4. 4. Segmentation of 2D electrophoresis gel images for protein expression analysis

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology ; Halmstad : School of Information Science, Computer and Electrical Engineering

  Författare :Martin Persson; Högskolan i Halmstad.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Two-dimensional gel electrophoresis; Image analysis; Image segmentation; Proteomics; Structure tensors; Spot detection; Spot segmentation; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studies on mRNA turnover in bacteria

  Detta är en avhandling från Biology building

  Författare :Martin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; aprE; GlpP; glpD; mRNA secondary structure; Bacillus subtilis; mRNA stability; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genetisk information lagras i DNA, som är en mycket stabil molekyl. I våra celler finns samma gener i alla celler. Det är därför av yttersta vikt att uttrycket av generna kan regleras olika i olika vävnader. LÄS MER