Sökning: "Social cognition"

Visar resultat 1 - 5 av 267 avhandlingar innehållade orden Social cognition.

 1. 1. Reaching agreement in a management team : a study of social influence

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Marie Tomicic; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agreement; decision-making; management teams; social influence; social influence mode; cognition; managerial cognition; groups; leadership; beslutsfattande; beslutsmetoder; företagsekonomi; sociologiska aspekter; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis deals with the question of how agreements are reached without consensus in management teams. It is argued that agreements should be viewed as a social influence phenomenon and that attention should be directed to the process of reaching agreements. LÄS MER

 2. 2. Behaving as a Christ‐Believer : A Cognitive Perspective on Identity and Behavior Norms in Ephesians

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Rikard Roitto; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ephesians; norms; behavior norms; morality; social identity; social identity theory; social cognition; attribution; cognitive science; New Testament exegesis; Efesierbrevet; normer; beteendenormer; moral; social identitet; social identitetsteori; social kognition; attribution; kognitionsvetenskap; Nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : Denna studie bidrar till förståelsen av hur första århundradets Kristus-troende, särskilt de som delade Efesierbrevets föreställningar, upplevde relationen mellan social identitet som Kristus-troende och beteendenormer. För att förstå detta, används ett antal kognitionsvetenskapliga teorier i kombination med historiskkritiska metoder. LÄS MER

 3. 3. Prejudice: The Interplay of Personality, Cognition, and Social Psychology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Nazar Akrami; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Prejudice; implicit prejudice; explicit prejudice; generalized prejudice; personality; Big-Five personality; social dominance orientation; right-wing authoritarianism; social psychology; group membership; group identification; cognition; stereotype knowledge; priming; stereotype activation; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : Three main theoretical approaches to the study of the causation of prejudice can be distinguished within psychological research. The cognitive approach suggests that prejudice is a function of cognitive processes where stereotypic information about social groups, stored in memory, is automatically activated and affects people’s judgements and behavior toward members of the target group. LÄS MER

 4. 4. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ingegerd Ericsson; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning; Humanities Social Sciences; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER

 5. 5. Fördelade kunskapsprocesser i ledningscentraler vid nödsituationer : Koordination och situationsmedvetenhet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Henrik Artman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Dynamic Decision Making; Distributed Cognition; Distributed Decision Making; Coordination; Communication; Cognition; Emergency Management; Command and Control; Microworld; Situation Awareness; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis contributes to an understanding of how people work in co-ordination centres for controlling dynamic environments. It examines several theoretical perspectives that have been used to analyse cognition, co-operation and technology within dynamic decision-making. LÄS MER