Sökning: "divided loyalty"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden divided loyalty.

 1. 1. First line supervision : Intermediate position, divided loyalty, and strategies of action in three organizations

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Elvi Richard; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; separated management; conscious management; divided loyalty; actors; resources; management strategies; autonomy; social rule systems; historical tradition; buffer; intermediate position; First-line manager; supervisor; reluctant management.; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras en undersökning av första linjens chefer i tre organisationer inom den offentliga sektorn. Den första är en verkstad inom Samhall, där arbetsledarna på verkstadsgolvet står i fokus. I den andra organisationen - hemtjänsten i en kommun- belyses hemtjänstassistenternas arbetsledning. LÄS MER

 2. 2. Essays on strategic price bundling in retail banking

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Merja Mankila; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; price bundling; retail banking; strategic planning; effectiveness; relationship management; customer loyalty; conjoint a;

  Sammanfattning : The empirical motivation of this dissertation is the retail banks need to become more conscious about the profitability and pricing of their activities in a successively harder competitive environment. One of the largest threats for the retail banks has become the changed customer behaviour resulting in an increased split-banking and bank switching. LÄS MER

 3. 3. Product innovation in small established enterprises Managing processes and resource scarcity

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lars Löfqvist; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; innovation process; small enterprises; product innovation; resources; resource scarcity; SMEs; bootstrapping; cash flow; commercialization; design process; lead users; motivation; NPD; small companies; small firms; innovation management; Penrose; resource dependence theory;

  Sammanfattning : This thesis examines product innovation processes in small established enterprises. The research questions are: (1) what motivates small established enterprises to innovate, (2) how do small established enterprises perform product innovation, and (3) how do small established enterprises manage resource scarcity in their product innovation processes? To answer the research questions, a multiple case study approach was chosen with three small established enterprises as cases and different product innovation processes as embedded units of study. LÄS MER

 4. 4. Långtidssjukskrivna och deras medaktörer en studie om sjukskrivning och rehabilitering

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Curt Edlund; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sick-listing; rehabilitation; long-term sick leave; cooperation; social insurance;

  Sammanfattning : Aims: The starting point of this study was the experience of great problems with persons on long-term sick leave in the county of Västerbotten. In order to illuminate the situation we designed a study of the actors most involved who dealt with persons on long-term sick leave. LÄS MER