Sökning: "Lars Löfqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Lars Löfqvist.

 1. 1. Innovation and Design Processes in Small Established Companies

  Författare :Lars Löfqvist; Lars Bengtsson; Jenny Janhager Stier; Matti Kaulio; Anna Öhrwall-Rönnbäck; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Innovation process; Design process; Small companies; Novelty; Context; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : This thesis examines innovation and design processes in small established companies. There is a great interest in this area yet paradoxically the area is under-researched, since most innovation research is done on large companies. LÄS MER

 2. 2. Product innovation in small established enterprises : Managing processes and resource scarcity

  Författare :Lars Löfqvist; Lars Bengtsson; Jenny Janhager-Stier; Matti Kaulio; Helena Forsman; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :innovation process; small enterprises; product innovation; resources; resource scarcity; SMEs; bootstrapping; cash flow; commercialization; design process; lead users; motivation; NPD; small companies; small firms; innovation management; Penrose; resource dependence theory;

  Sammanfattning : This thesis examines product innovation processes in small established enterprises. The research questions are: (1) what motivates small established enterprises to innovate, (2) how do small established enterprises perform product innovation, and (3) how do small established enterprises manage resource scarcity in their product innovation processes? To answer the research questions, a multiple case study approach was chosen with three small established enterprises as cases and different product innovation processes as embedded units of study. LÄS MER