Sökning: "Matti Kaulio"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Matti Kaulio.

 1. 1. Customer-Focused Product Development: A Practice-Centred Perspective

  Författare :Matti Kaulio; Sven Docent; Bo Bergman; Chalmers; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Outsourcing and knowledge integration in new product development

  Författare :Jonas Rundquist; Sven-Åke Hörte; Henrik Florén; Johan Frishammar; Matti Kaulio; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; outsourcing; new product development; knowledge integration; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : This thesis deals with two aspects of knowledge needed for new product development; theaccess to external knowledge through outsourcing of NPD and the integration of knowledgedeveloped when outsourcing activities in the NPD process. As modern products competing onincreasingly international markets call for both complex and specialized knowledge, it isbecoming more important to take an outward perspective of knowledge, searching for externalknowledge sources, in order to be competitive. LÄS MER

 3. 3. Be lean to be resilient : Setting capabilities for turbulent times

  Författare :Seyoum Eshetu Birkie; Matti Kaulio; Paolo Trucco; Jussi Heikkilä; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resilience; lean production; synergy; supply chain disruption; dynamic capabilities; mixed method approach; uncertainties; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : Businesses globally are challenged to innovate their operations strategies and practices towards tighter delivery times, better quality and cheaper prices to remain profitable in addition to managing unpredictable circumstances well in today’s turbulent business environment. They often have to deal with the apparent paradox of advancing efficiency-fostering approaches such as lean production, and enhancing operational resilience against unanticipated disruptions. LÄS MER

 4. 4. Autonomous, yet Aligned : Challenges of Self-Leadership in Context

  Författare :Gisela Bäcklander; Matti A. Kaulio; Calle Rosengren; Max Rapp Ricciardi; Petra Bosch-Sijtsema; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work design; knowledge work; self-leadership; self-regulation; employeeship; arbetsdesign; kunskapsarbete; självledarskap; självkontroll; medarbetarskap; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Följande avhandling bidrar till teorier om ledning av kunskapsarbete på mikronivå, genom att undersöka självledarskap i kunskapsarbete och organisatoriska försök att främja det på individ- och teamnivåer. Det empiriska materialet är insamlat i kontexter av innovativ mjukvaruutveckling, konsulter, och aktivitetsbaserat arbetssätt; metoden är företrädesvis djupintervjuer och tematisk analys, och i papper IV enkät och statistisk analys. LÄS MER

 5. 5. Concept decisions in product development process

  Författare :Ingrid Kihlander; Margareta Norell Bergendahl; Sofia Ritzén; Jenny Janhager; Matti Kaulio; KTH; []
  Nyckelord :concept evaluation; decision making; product development;

  Sammanfattning : Successful concept decisions are crucial for product development organisations. Failure in theconcept decision-making process means costly rework, requiring resources that could havebeen spent on innovative work with new products instead. This licentiate thesis tackles theconcept decision-making process and how to improve it. LÄS MER