Sökning: "Penrose"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Penrose.

 1. 1. Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt : en penroseisk syn på regional tillväxt

  Författare :Peter Selegård; Anders Lundström; Erik Lindhult; Birgitta Schwartz; Elisabeth Sundin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tillväxt; Entreprenörer; Småföretag; Regional Utveckling; Partnerskap; Intentioner; Orsaksförklaringar; Penrose; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Regional utveckling har fått större betydelse de senaste årtiondena. En mer liberal frihandelsstruktur antas ha bidragit till en ökad globalisering, vilket lett fram till en ökad konkurrensutsatthet. LÄS MER

 2. 2. Product innovation in small established enterprises : Managing processes and resource scarcity

  Författare :Lars Löfqvist; Lars Bengtsson; Jenny Janhager-Stier; Matti Kaulio; Helena Forsman; KTH; []
  Nyckelord :innovation process; small enterprises; product innovation; resources; resource scarcity; SMEs; bootstrapping; cash flow; commercialization; design process; lead users; motivation; NPD; small companies; small firms; innovation management; Penrose; resource dependence theory;

  Sammanfattning : This thesis examines product innovation processes in small established enterprises. The research questions are: (1) what motivates small established enterprises to innovate, (2) how do small established enterprises perform product innovation, and (3) how do small established enterprises manage resource scarcity in their product innovation processes? To answer the research questions, a multiple case study approach was chosen with three small established enterprises as cases and different product innovation processes as embedded units of study. LÄS MER

 3. 3. Modeling the covariance matrix of financial asset returns

  Författare :Gustav Alfelt; Joanna Tyrcha; Taras Bodnar; Vasyl Golosnoy; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Realized covariance; Autoregressive time-series; Goodness-of-fit test; Matrix singularity; Portfolio theory; Wishart distribution; Matrix-variate gamma distribution; Parameter estimation; High-dimensional data; Moore-Penrose inverse; Mathematical Statistics; matematisk statistik;

  Sammanfattning : The covariance matrix of asset returns, which describes the fluctuation of asset prices, plays a crucial role in understanding and predicting financial markets and economic systems. In recent years, the concept of realized covariance measures has become a popular way to accurately estimate return covariance matrices using high-frequency data. LÄS MER

 4. 4. Pairs of projections on a Hilbert space:properties and generalized invertibility

  Författare :Sonja Radosavljevic; Vladimir Kozlov; Bengt-Ove Turesson; Uno Wennergren; Pavel Kurasov; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the problem of characterizing sums, differences, and products of two projections on a separable Hilbert space. Other objective is characterizing the Moore-Penrose and the Drazin inverse for pairs of operators. We use reasoning similar to one presented in the famous P. LÄS MER

 5. 5. Shapes of Spacetimes : Collected tales of black holes

  Författare :Emma Jakobsson; Ingemar Bengtsson; Marc Mars; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Sammanfattning : In theory, the existence of black holes is predicted by general relativity. In reality, there is a general consensus that they exist in space; in particular at the center of many galaxies. The theory of black holes has been around for decades, but there are still interesting questions calling for attention. LÄS MER