Sökning: "historical tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 196 avhandlingar innehållade orden historical tradition.

 1. 1. Deconstructing Tradition in Japanese Music A Study of Shakuhachi, Historical Authenticity and Transmission of Tradition

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Oriental Languages, Stockholm University

  Författare :Gunnar Jinmei Linder; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Japanese music; tradition; transmission; historical authenticity; shakuhachi; honkyoku; Kinko-ryū; Zen; Fuke; komusō; komosō; boro; Edo period; form; kata; Yamaguchi Gorō; Nattiez; poietic; esthesic; context; museme; idiomeme; 尺八 暮露 薦僧 虚無僧 普化 伝統 伝承 琴古流; Japanology; japanologi;

  Sammanfattning : In the present study I examine the vertical bamboo flute shakuhachi, as an example of how a tradition can be constructed. There are two main issues: the historical authenticity of the believed origins and development of the shakuhachi tradition, and how the transmission of this tradition is conducted. LÄS MER

 2. 2. Sökandet efter en tidsanda : i spåren efter Absalon

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Oriental Languages, Stockholm University

  Författare :Kristina Josefson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medeltidens historia; Medieval history; Sources; Tradition; Biography; Absalon; Individual; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har jag velat pröva möjligheten att teckna en bild av en enskild medeltida person och spåra hans egen tanke- och handlingsvärld genom de källor, som han lämnat efter sig. Källorna är både skriftliga och materiella (klosterkyrkan i Sorø, borgen Havn, historieskrivningen Gesta Danorum, runstenen och kyrkan i Norra Åsum och Absalons testamente). LÄS MER

 3. 3. Från ritualiserad tradition till institutionaliserad religion : Strategier för maktlegitimering på Gotland under järnålder och medeltid

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Torsten Blomkvist; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Gotland; religion; ritualised tradition; ancestor worship; oral tradition; power; genealogies; legitimacy of power; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation has two principal aims. The first is to critically discuss the concept of an ancient Scandinavian religion. The second one is to create, from the terms ritualised tradition and (institutionalised) religion a theory of social change on Gotland during the Late Iron Age and the Middle Ages. LÄS MER

 4. 4. Rituell process, tradition och media : Socialdemokratisk första maj i Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Jonas Engman; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ritual; Demonstration; Carnival; Symbol; Trope; Tradition; Social Democracy; May Day; Labour Movement; Ambivalence; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation's initial proposition is that political ideology can be embodied in ritual form. The use of Social Democrat May Day demonstrations - a political procession similar to parades - in Stockholm as a tool for creating ideology, and to both maintain and disseminate Social Democratic ideology is analysed. LÄS MER

 5. 5. The Scriptures and the LORD : Formation and Significance of the Christian Biblical Canon. A Study in Text, Ritual and Interpretation

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Tomas Bokedal; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; Kristendom; Christianity; history of doctrines; Irenaeus; Marcion; tradition; historical criticism; Hans-Georg Gadamer; 20th century theology; early church; Apostles Creed; revelation; christology; Word of God; inspiration; authority; narrative; interpretation; New Testament; Rule of Faith; ritual; liturgy; worship; oral tradition; codex format; nomina sacra; canonical criticism; textuality; text; semiotics; reception; Wirkungsgeschichte; hermeneutics; methodology; canon; Bible; theology; Paleography; bibliology; epigraphy; papyrology; Paleografi; epigrafik; papyrologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Bibelvetenskap; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : This study explores the emergence of the Christian biblical canon and its significance for the early as well as for the contemporary church. Some major challenges to previous research on the biblical canon are presented. LÄS MER