Sökning: "Pengar"

Visar resultat 1 - 5 av 95 avhandlingar innehållade ordet Pengar.

 1. 1. Ungdomars spel om pengar : spelmarknaden, situationen och karriären

  Författare :Ove Svensson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gambling; Youth; Consumption; Leisure activity;

  Sammanfattning : Spel om pengar har blivit ett utbrett fenomen i Sverige under 1990-talet, med spelbutiker, spelhörnor i varuhusen, spelmaskiner och spel med kort och på roulette på pubar, pizzerior och restauranger, samt spel på Bingo-Lotto hemma i vardagsrummet. Förutom den ökade tillgången till legala spelformer blir det allt vanligare med spel i miljöer och sammanhang där det inte förekom spel tidigare. LÄS MER

 2. 2. Stor opera små pengar : ett operativt företag och dess ledningshistoria

  Författare :Jeanette Wetterström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kungliga Operan; Operahus; administration och förvaltning; Sverige; Finansiering; Företagsorganisation; Kungl. teatern; Operaproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Have Money, Will Travel : Scholarships and Academic Exchange between Sweden and the United States, 1912–1980

  Författare :Christin Mays; Mikael Börjesson; Andreas Åkerlund; Blanck Dag; Kristoffer Kropp; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; history of education; sociology of education; internationalization; universities; scholarships; educational exchange; academic mobility; private foundations; United States; Sweden; utbildningshistoria; utbildningssociologi; internationalisering; universitet; stipendier; akademiskt utbyte; stiftelser; Sverige; USA; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The large-scale transatlantic mobility of students, teachers, and researchers is a twentieth-century phenomenon that has contributed to the reshaping of international cultural, economic, and political relations into the twenty-first century. Through and as part of this development, the United States transformed into a powerful and influential country on the global stage. LÄS MER

 4. 4. Tiden i senmodernt vardagsliv : En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Bengt Starrin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer

  Författare :Johanna Gustafsson; Anna Sparrman; Judith Lind; Malene Gram; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Return trips; Adoptive families; Origin; Children s perspectives; Parenthood; Family ideals; Tourism; Money; Qualitative interviews; family holiday; tourism consumption; Återresor; Adoptivfamiljer; Ursprung; Barns perspektiv; Föräldraskap; Familjeideal; Turism; Pengar; Kvalitativa intervjuer; familjesemester; turismkonsumtion;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studien undersöker adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer. Analysmaterialet består av intervjuer med barn och föräldrar i tio svenska adoptivfamiljer både inför och efter genomförda adoptionsåterresor. LÄS MER