Sökning: "Community of Practice"

Visar resultat 1 - 5 av 384 avhandlingar innehållade orden Community of Practice.

 1. 1. The Challenge from Nationalism Problems of Community in Democracy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Helldahl; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalism; Community; Theory of democracy; Political theory; United States of America; Germany; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The dissertation examines the relationship between democracy and nationalism from a normative standpoint. A point of departure is the assumption that any democracy requires a referent community, or demos. Nationalism has, in practice, frequently provided democracies with this sense of community during the last two centuries. LÄS MER

 2. 2. Communities of Distance Education

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Lars Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; distance education; educational technology; learning-centre; online community; computer-mediated communication; communities of practice;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ready-made-media-actions : : lokal produktion och användning av audiovisuella medier inom hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Blekinge Institute of Technology

  Författare :Per-Anders Hillgren; Blekinge Tekniska Högskola.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Egenproducerad media; Community of practice; Hälso- och sjukvård; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi; Technology; interaction design; media;

  Sammanfattning : Ett växande globalt perspektiv och nya tekniska strukturer (exempelvis internet) inger förhoppningar om att kunskap och erfarenheter ska kunna medieras mellan skilda kontexter spridda över världen. Med detta följer ett ökat intresse för att standardisera, paketera och återanvända kunskap i en generell kontextoberoende form. LÄS MER

 4. 4. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. LÄS MER

 5. 5. Approaching Proof in a Community of Mathematical Practice

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kirsti Hemmi; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; proof; university mathematics; community of practice; participation; reification; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how students encounter proof in a community of mathematical practice at a mathematics department and how they are drawn to share mathematicians’ views and knowledge of proof. Considering the department as a community of practice where the joint enterprise is learning mathematics in a broad sense made it possible to perceive the newcomers as active participants in the practice. LÄS MER