Sökning: "Money"

Visar resultat 1 - 5 av 310 avhandlingar innehållade ordet Money.

 1. 1. Money, meanng, power The global financial market and dexterous communication

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Erik Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; money; globalisation; financial markets; phenomenology; subjectivity; economic interaction; dexterous meaning; institutions; discursive power; hegemony;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation is a theoretical experiment. The aim is to put the social role of the global financial market in a different critical perspective. LÄS MER

 2. 2. Essays on Network Effects and Money

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Mikael Stenkula; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic policy; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic theory; econometrics; Economics; network externality; network effect; Euro; EMU; monetary union; parallel currencies; monetary reforms; monetary systems; money; Currency; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av fyra separata artiklar. Den gemensamma nämnaren för alla artiklarna är att de behandlar pengar och nätverkseffekter. En vara med nätverkseffekter är en vara där nyttan av varan är beroende av hur många andra individer som använder sig av varan. LÄS MER

 3. 3. Digitala pengar. Nya villkor i det sociala livet

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Tobias Linné; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; senior citizens; Zelizer; Simmel; social meaning of money; rationalisation; Digital money; money and social life; money economy; information technology; Internet banking; digital divide;

  Sammanfattning : It has often been argued that money and modern monetary economies have occasioned a comprehensive rationalisation of society. Money has often been viewed as being socially destructive, while it is said that the modern monetary economy has had inescapable consequences for society, culture, and people’s daily lives. LÄS MER

 4. 4. Perception of Value of Money in Unfamiliar Currencies

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Amelie Gamble; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Money attitudes; Currency attitudes; Value of money; Price evaluation; Consumer choise;

  Sammanfattning : The real value of money as well as the perceived value of money is subject to changes. Inflation and deflation are examples of changes in real value. It has been shown that these changes do not always correspond to changes in subjective value. LÄS MER

 5. 5. Central bank power: a matter of coordination rather than money supply

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Ingemar Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomiska system; ekonomisk teori; economic theory; economic systems; econometrics; Economics; inflation; units of accounts; money; focal points; Central banks; ekonomisk politik; economic policy; ekonometri; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen kretsar kring centralbankens möjligheter att kontrollera inflationstakten. Under senare tid har mycket forskning ägnats åt att analysera och utvärdera de institutionella förutsättningarna för centralbanker, såväl avseende graden av oberoende som vilka mål penningpolitiken bör inriktas mot; exempelvis direkta inflationsmål versus användandet av indirekta mål som penningmängdsmål. LÄS MER