Sökning: "views of life"

Visar resultat 1 - 5 av 297 avhandlingar innehållade orden views of life.

 1. 1. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; praktisk filosofi; Practical Philosophy;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig konstens regler. En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar. Learning the rules of art - A sociological study of uncertain future investments

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Marita Flisbäck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Future investment; artistic field; habituation; cultural capital; gender; willideology; reflexivity; children of freedom; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation illuminates approaches to artistic professional fields with uncertain conditions and work markets. The aim is to examine eleven actors’ career paths in terms of position-taking and capital accumulation. LÄS MER

 3. 3. Science Enacted in Everyday Life: Studies of On-line and Classroom Practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Miranda Rocksén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; science literacy; public engagement with science; science language; genre; learning; on-line communication; classroom research;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the field of science education with two studies investigating science literacy in its practice in everyday life. The approach embrace a view on science learning as embedded in the context of situation, resulting in the study of two practices: on-line communication and science classroom. LÄS MER

 4. 4. Hjärtats härdar: Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808-1907

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Mattias Bäckström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Nordic Museum; the Danish Folk Museum; the Norwegian Folk Museum; nineteenth century Scandinavian museum sector; speculative ideal realism; empirical naturalism; ideal-realistic naturalism; historical memorial; folk life; folk museum; museum of cultural history.;

  Sammanfattning : This thesis deals with the new view of landscapes, buildings and artefacts as significant, memory-bearing structures that emerged in the nineteenth century. It examines the new memory-bearing visibility, i.e. LÄS MER

 5. 5. Major depression and family life : the family's way of living with a long-term illness

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

  Författare :Britt Hedman Ahlström; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing science; Children; content analysis; everyday life-world; family; family life; phenomenological hermeneutics; major depression; parents; children;

  Sammanfattning : The overall aim was to explore the family’s experiences of major depression and the meaning of the illness for family life, for the ill person, the partner and the children. This thesis has a life-world perspective and is a qualitative explorative study using narrative interviews with families with parents who were identified as having major depression MD (Paper I-IV). LÄS MER