Sökning: "James"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade ordet James.

 1. 1. Global-Scale Fate and Transport of Perfluorooctanoate Emitted from Direct Sources

  Författare :James Armitage; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Seasonal variations and distribution of dissolved iron in a ground water aquifer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kvartärgeol. inst

  Författare :James Bergström; Stockholms universitet.; [1972]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Diversity of two Nordic scuttle fly faunas (Diptera: Phoridae)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kvartärgeol. inst

  Författare :James Bonet; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hyperspectral NIR image analysis : data exploration, correction, and regression

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kvartärgeol. inst

  Författare :James Burger; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Från fred till krig : de finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :James Cavallie; Uppsala universitet.; [1975]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER