Sökning: "Mead"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet Mead.

 1. 1. Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Marcus Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collectibles; collectors; collecting; reference group; identity; Self-development; recognition; role-taking; game; play; transaction; interaction; creativity; neo-median; Joas; Mead; theory of action; Humans and things; sociology of things; phenomenology; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom de flesta sociologiska forskningsperspektiv tillskrivs mellanmänsklig interaktion avgörande betydelse för att förstå olika aspekter av det sociala livet. I denna studie ligger emellertid fokus på den praktiska och erfarenhetsmässiga relationen mellan människor och ting ? en relation med stor betydelse för individers identitet och sociala liv. LÄS MER

 2. 2. Glass, alcohol and power in Roman Iron Age Scotland - a study of the Roman vessel glass from non-Roman/native sites in north Northumberland and Scotland

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Dominic Ingemark; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Celtic and Germanic drinking customs; Roman; Symbols of power; Material culture; Presitige goods systems; Roman–native exchange; Free Germany; Roman glass; Iron Age Northumberland Scotland; Wine; mead; beer; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling bygger på ett studium av romerska glaskärl funna på icke-romerska/inhemska fyndorter — huvudsakligen tillhörande den romerska järnåldern (0–400 e.Kr.) — bortom Hadrianus mur i norra Britannien. LÄS MER

 3. 3. Kafékultur, kommunikation och gränser

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Frans Oddner; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elementary and advanced sociality; concrete and abstract sociality; Social psychology; interpersonal relations; local life; public life; social life; social forms; café culture; Asplund; Mead; sociology; social-psychology; limitrophe; boundary; Café; communication; Socialpsykologi; participant observation.; social process;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kaféet är en mötesplats. Alla möten vilar på gränser - på gränser mellan de som möts, som umgänget frambringar. ”Kafékultur, kommunikation och gränser” är en studie av det sociala livet på kaféer, som utvecklar den socialpsykologiska innebörden av gränsen. LÄS MER

 4. 4. Vad eller vem? : En pedagogisk rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Moira von Wright; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; intersubjektivitet; pedagogisk teori; pedagogisk filosofi; pragmatism; Mead; lärare-elev relationer; relationell; mening; pedagogiska möten; subjektivitet; pedagogik; Education; Intersubjektivitet; Pedagogisk teori; Pedagogisk filosofi; Pragmatism; Lärare-elev relationer; Relationell; Mening; Pedagogiska möten; Subjektivitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Forces by Which We Live Religion and Religious Experience from the Perspective of a Pragmatic Philosophical Anthropology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ulf Zackariasson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; pragmatism; conception of religion; James; Dewey; Mead; philosophical anthropology; views of life; religious experience; Alston; reflective equilibrium; emotions.; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Religionsfilosofi; Philosophy of Religion;

  Sammanfattning : This study argues that a pragmatic conception of religion would enable philosophers to make important contributions to our ability to handle concrete problems involving religion. The term 'philosophical anthropology', referring to different interpretative frameworks, which philosophers draw on to develop conceptions of human phenomena, is introduced. LÄS MER