Sökning: "Jouni Reinikainen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jouni Reinikainen.

  1. 1. Right Against Right : Membership and Justice in Post-Soviet Estonia

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

    Författare :Jouni Reinikainen; Stockholms universitet.; [1999]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; statsvetenskap;

    Sammanfattning : The dissertation investigates the problematique of justice involved in the distribution of initial membership in post-Soviet Estonia. The inquiry includes both an interpretation of the prevailing moral arguments and a normative discussion of what a just solution that takes both arguments into consideration would look like. LÄS MER