Sökning: "adult"

Visar resultat 1 - 5 av 2441 avhandlingar innehållade ordet adult.

 1. 1. Constructing the adult learner : a governmentality analysis

  Författare :Andreas Fejes; Staffan Larsson; Ulf Olsson; David Hamilton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 2. 2. Health-Related Quality of Life in Asthma

  Författare :Mai Leander; Anna Rask-Andersen; Christer Janson; Alf Tunsäter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Asthma; Adult; Quality of Life; Cohort Studies; Longitudinal study; Questionnaires; Epidemiology; Prognosis; Gothenburg Quality of Life Instrument; Göteborg Quality of Life Instrument; MEDICINE; MEDICIN; Caring sciences; Vårdvetenskap; asthma; adult; quality of life; cohort studies; longitudinal study; questionnaires; epidemiology; prognosis; Gothenburg quality of life instrument;

  Sammanfattning : Health-related quality of life (HRQL) has become an important outcome in asthma, since traditional outcomes, such as respiratory symptoms and pulmonary function, might not entirely express the patient’s perception of the limitations caused by the disease. The aim of this thesis was to study HRQL in asthma and to analyse if HRQL was related to asthma onset and prognosis. LÄS MER

 3. 3. Acute Lymphoblastic Leukaemia in Adult Patients : Studies of Prognostic Factors, Treatment Results and in vitro Cellular Drug Resistance

  Författare :Helene Hallböök; Bengt Smedmyr; Elin Lindhagen; Lorentz Brinch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; acute lymphoblastic leukaemia; adult; adolescent; chemotherapy; stem cell transplantation; in vitro assay; imatinib; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin;

  Sammanfattning : Treatment results and clinical characteristics in adult acute lymphoblastic leukaemia (ALL) were evaluated regarding three issues: a new treatment with cytarabine up-front, stem cell transplantation and a comparison between adult and paediatric treatment protocols. All studies were conducted on a national basis. LÄS MER

 4. 4. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Adult Education at Auction : On Tendering-Based Procurement and Valuation in Swedish Municipal Adult Education

  Författare :Diana Holmqvist; Andreas Fejes; Erik Nylander; Gun-Britt Wärvik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Privatisation; Public education; Pragmatic sociology; MAE; Educators; Management tools; Conventions of worth; Privatisering; Offentlig utbildning; Pragmatisk sociologi; Komvux; Lärare; Offentlig upphandling; Värdekonstruktioner;

  Sammanfattning : Our understanding of adult education’s purpose and value is linked to how we think ‘good’ education should be organised and provided. This thesis explores the interplay between organisation and values by looking at how conceptualisations and valuations of adult education are affected when private providers become involved in public education. LÄS MER