Sökning: "adult"

Visar resultat 1 - 5 av 2205 avhandlingar innehållade ordet adult.

 1. 1. Constructing the adult learner a governmentality analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Fejes; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 2. 2. Health-Related Quality of Life in Asthma

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mai Leander; Ersta Sköndal högskola.; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; asthma; adult; quality of life; cohort studies; longitudinal study; questionnaires; epidemiology; prognosis; Gothenburg quality of life instrument; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Asthma; Adult; Quality of Life; Cohort Studies; Longitudinal study; Questionnaires; Epidemiology; Prognosis; Gothenburg Quality of Life Instrument; Göteborg Quality of Life Instrument;

  Sammanfattning : Health-related quality of life (HRQL) has become an important outcome in asthma, since traditional outcomes, such as respiratory symptoms and pulmonary function, might not entirely express the patient’s perception of the limitations caused by the disease. The aim of this thesis was to study HRQL in asthma and to analyse if HRQL was related to asthma onset and prognosis. LÄS MER

 3. 3. Acute Lymphoblastic Leukaemia in Adult Patients Studies of Prognostic Factors, Treatment Results and in vitro Cellular Drug Resistance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helene Hallböök; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; acute lymphoblastic leukaemia; adult; adolescent; chemotherapy; stem cell transplantation; in vitro assay; imatinib; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin;

  Sammanfattning : Treatment results and clinical characteristics in adult acute lymphoblastic leukaemia (ALL) were evaluated regarding three issues: a new treatment with cytarabine up-front, stem cell transplantation and a comparison between adult and paediatric treatment protocols. All studies were conducted on a national basis. LÄS MER

 4. 4. Becoming an Adult Living Conditions and Attitudes among Swedish Youth

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Annika Westberg; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; youth; transitions; individualisation; life phase; life-course; welfare state; attitudes; social structuration; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis studies youth from different perspectives. These are the life phaseand the generational perspectives, which have been studied via questions of establishment and individualisation. LÄS MER

 5. 5. Adult Neural Stem Cells-Influence of Stroke, Inflammation and Aging

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Henrik Ahlenius; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; Neural stem cells; adult; neurogenesis; stroke; aging; TNF-R1; TNF-α;

  Sammanfattning : Neural stem cells (NSCs) in the embryo generate neurons, astrocytes and oligodendrocytes, the principal cells of the central nervous system (CNS), which contribute to the full diversity of the brain. Some NSCs persist in the adult brain and ensures neurogenesis throughout adult life in the subventricular zone (SVZ) and the subgranular zone (SGZ). LÄS MER