Sökning: "adult"

Visar resultat 1 - 5 av 2304 avhandlingar innehållade ordet adult.

 1. 1. Constructing the adult learner a governmentality analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Fejes; Staffan Larsson; Ulf Olsson; David Hamilton; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 2. 2. Acute Lymphoblastic Leukaemia in Adult Patients Studies of Prognostic Factors, Treatment Results and in vitro Cellular Drug Resistance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helene Hallböök; Bengt Smedmyr; Elin Lindhagen; Lorentz Brinch; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; acute lymphoblastic leukaemia; adult; adolescent; chemotherapy; stem cell transplantation; in vitro assay; imatinib; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin;

  Sammanfattning : Treatment results and clinical characteristics in adult acute lymphoblastic leukaemia (ALL) were evaluated regarding three issues: a new treatment with cytarabine up-front, stem cell transplantation and a comparison between adult and paediatric treatment protocols. All studies were conducted on a national basis. LÄS MER

 3. 3. Becoming an Adult Living Conditions and Attitudes among Swedish Youth

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Annika Westberg; Björn Halleröd; Mattias Strandh; Tapio Salonen; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; youth; transitions; individualisation; life phase; life-course; welfare state; attitudes; social structuration; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis studies youth from different perspectives. These are the life phaseand the generational perspectives, which have been studied via questions of establishment and individualisation. LÄS MER

 4. 4. Adult Neural Stem Cells-Influence of Stroke, Inflammation and Aging

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Henrik Ahlenius; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; inflammation; Neural stem cells; adult; neurogenesis; stroke; aging; TNF-R1; TNF-α;

  Sammanfattning : Neural stem cells (NSCs) in the embryo generate neurons, astrocytes and oligodendrocytes, the principal cells of the central nervous system (CNS), which contribute to the full diversity of the brain. Some NSCs persist in the adult brain and ensures neurogenesis throughout adult life in the subventricular zone (SVZ) and the subgranular zone (SGZ). LÄS MER

 5. 5. Prognostic factors, treatment and outcome in adult acute lymphoblastic leukemia Population-based studies in Sweden

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Piotr Kozlowski; Helene Hallböök; Maria Åström; Anita W. Rijneveld; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acute Lymphoblastic Leukemia; adult; chemotherapy; prognosis; population-based; Onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : Acute lymphoblastic leukemia (ALL) has poor prognosis in older/elderly adults and in high-risk/relapsed disease. Recommended treatment of ALL was evaluated (study I-IV). Data was obtained from the Swedish Acute Leukemia registries and from patient records.I. LÄS MER